Projekty Smart Prague

Vyberte kategorii:

Filtrovat:

Razítkem Smart Prague označujeme projekty, které sice nebyly realizovány hlavním městem Prahou, ale které se v Praze nacházejí a splňují hlavní myšlenky Smart Prague. To znamená, že spadají do některé z oblastí stanovených vizí Smart Prague, využívají chytré technologie a jsou prospěšné občanům. Na takovéto projekty chceme upozornit, dostat je do povědomí veřejnosti, a podpořit tak vznik mnohých dalších.

Celkem: 64 dobrých nápadů


Strategické projekty

Strategické projekty

Strategické projekty tvoří nosné pilíře koncepce Smart Prague, jejich realizace je proto pro Operátora ICT a Prahu klíčová. Cílem těchto projektů je zvýšení životního komfortu obyvatel Prahy za využití moderních technologií a usnadnění řízení města. Strategické smart projekty přispějí k tomu, že se Praha zařadí mezi inovativní světové metropole. V této kategorii naleznete projekty z oblasti veřejné dopravy, sběru a analýzy velkých dat, elektromobility a energetických úspor.

Datová oblast

Golemio – Datová platforma Prahy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

Intermodální plánovač trasy

Implementace projektu

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

MaaS APP - Jednotná registrace a platba z jednoho místa za služby mobility

Schváleno k realizaci

Operátor ICT a.s.
Mobilita budoucnosti

Pokročilá videoanalýza dopravního proudu

Implementace projektu

Operátor ICT a.s.
Mobilita budoucnosti

Datová integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Implementace projektu

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze

Projekt zrušen

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030

Příprava projektu

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Multikanálový odbavovací systém pro MHD

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

Chytrý svoz odpadu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetika v budovách hlavního města Prahy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Digitální měření energií

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Komplexní řízení energetiky v budovách

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetické úspory s využitím metody EPC

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Mezinárodní inovační projekty

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Atraktivní turistika

Prague Visitor Pass

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Autonomní mobilita v hl. m. Praze (technicko-ekonomická studie)

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetický ekosystém

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Čtyřpolové nabíjení elektrobusů

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

SPACE, prostor pro inovace

Příprava projektu

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Mezinárodní projekt NEB-STAR

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Mezinárodní projekt ASCEND

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Mezinárodní projekt CRAFT

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Doprovodné projekty

Doprovodné projekty

V této skupině představujeme dílčí projekty, které zasahují do mnoha oblastí života Pražana a navazují na strategické projekty. Najdete mezi nimi například chytrý mobiliář ve veřejném prostoru, jako jsou kompresní koše nebo chytré veřejné osvětlení, budování veřejné wi-fi sítě, aplikace s praktickými informacemi o dění v metropoli a mnoho dalších.

Lidé a městské prostředí

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

RFID odpadové nádoby

Pilotní provoz projektu

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Sledování intenzity cyklistické dopravy - Cyklosčítače

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Pražský inovační maraton - Nakopni Prahu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Datová oblast

Virtualizace Prahy a 3D datový model

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Aplikace Moje Praha

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Testování interaktivního mobiliáře

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Inovativní technologie pro správu dopravního značení

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Základny pro dobíjecí stanice pro elektromobily

Projekt zrušen

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Wallboxy pro příspěvkové organizace hlavního města Prahy

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

Kompresní koše

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Senzorická síť veřejného osvětlení

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště

Projekt dokončen

Operátor ICT, a. s.
Chytré budovy a energie

Zdravá třída - měření hladiny oxidu uhličitého ve školách

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Porovnání technologií pro řízení veřejného osvětlení

Projekt dokončen

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

E-carsharing

Projekt zrušen

Operátor ICT, a. s.
Lidé a městské prostředí

Interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova paláce

Projekt zrušen

Operátor ICT, a.s.

Nápady Pražanů

Nápady Pražanů

Projekty Smart Prague vytváříme pro obyvatele Prahy a její návštěvníky. Pražané mohou sami přispět svým nápadem, jak modernizovat metropoli a formovat tak tvář hlavního města. Pokud máte nápad na chytrý technologický projekt, který vám nyní v ulicích Prahy chybí, neváhejte nám o něm dát vědět. Inspirujeme se nejen u široké veřejnosti, ale také u vývojářů, studentů a dalších, kteří se účastní hackhatonů a dalších soutěží. V neposlední řadě sledujeme vývoj v zahraničních městech a necháváme se inspirovat i tam. Zajímavé podněty vyhodnocujeme, a pokud je možné je realizovat, pustíme se do toho.


Smart projekty městských částí

Smart projekty městských částí

Při plánování modernizace veřejného prostoru pracují čím dál více se smart řešeními také jednotlivé městské části. Hlavní město Praha proto v roce 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace městským částem na jejich smart projekty. Jednalo se o historicky první dotaci pro tyto subjekty zaměřenou na oblast Smart Cities.
Operátor ICT posuzoval předložené projekty městských částí z hlediska souladu s Koncepcí Smart Prague 2030. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Lidé a městské prostředí

Revitalizace parku Riegrovy sady

Projekt zrušen

Městská část Praha 2
Lidé a městské prostředí

Revitalizace parku Židovské pece

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem

Projekt dokončen

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Bezpečný přechod

Projekt dokončen

Městská část Praha 5
Lidé a městské prostředí

Numeri

Projekt dokončen

Městská část Praha 9
Lidé a městské prostředí

Projekt multifunkčních prvků Smart City v městské části Praha – Šeberov

Projekt dokončen

Městská část Praha - Šeberov
Chytré budovy a energie

Smart grid ve sportovním areálu Pražačka

Vyhodnocení projektu

Městská část Praha 3
Lidé a městské prostředí

Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně

Projekt zrušen

Městská část Praha 1
Lidé a městské prostředí

Inteligentní formulářové rozhraní

Projekt zrušen

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Řízení spotřeby energií v budově

Projekt zrušen

Městská část Praha 2
Lidé a městské prostředí

Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti

Implementace projektu

Městská část Praha 7
Lidé a městské prostředí

Systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady

Příprava projektu

Městská část Praha 2
Chytré budovy a energie

Digitalizace měření spotřeb energií

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Virtuální elektrárna

Příprava projektu

Městská část Praha 3
Chytré budovy a energie

Program nízkouhlíkové městské části

Příprava projektu

Městská část Praha 6
Mobilita budoucnosti

Projekt Evropská

Veřejná zakázka

Městská část Praha 6
Lidé a městské prostředí

Monitoring intenzity pěší a cyklistické dopravy

Projekt dokončen

Městská část Praha 7
Chytré budovy a energie

Energetický management škol a školek

Pilotní provoz projektu

Městská část Praha 10
Lidé a městské prostředí

Interaktivní mapa zeleně

Příprava projektu

Městská část Praha 10
Chytré budovy a energie

Modelová a testovací soustava optimalizace energií na sportovišti Gutovka

Projekt dokončen

Městská část Praha 10
Lidé a městské prostředí

Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“

Projekt dokončen

Městská část Praha 14
Chytré budovy a energie

Analýza vhodnosti energetických opatření

Projekt dokončen

Městská část Praha 19

Doporučte chytrý projekt

Máte tip na projekt, který by si zasloužil označit logem Smart Prague a komunikačně podpořit?

Rádi o něm dáme Pražanům vědět. Musí ale splňovat několik jednoduchých kritérií:

  • spadá do některé z oblastí Smart Prague
  • používá chytré technologie
  • využívá data o svém provozu k dalšímu zlepšování nebo propojení s jinými projekty
  • přináší komfort nebo úspory občanům či městu samotnému
  • občané nebo některé složky města ho aktivně využívají
  • plošně funguje alespoň v jedné městské čtvrti

Svůj tip na projekt nám můžete zaslat na adresu smartprague@operatorict.cz.