Projekty Smart Prague

Razítkem Smart Prague označujeme projekty, které sice nebyly realizovány hlavním městem Prahou, ale které se v Praze nacházejí a splňují hlavní myšlenky Smart Prague. To znamená, že spadají do některé z oblastí stanovených vizí Smart Prague, využívají chytré technologie a jsou prospěšné občanům. Na takovéto projekty chceme upozornit, dostat je do povědomí veřejnosti, a podpořit tak vznik mnohých dalších.

Celkem: 64 dobrých nápadů


Strategické projekty

Strategické projekty tvoří nosné pilíře koncepce Smart Prague, jejich realizace je proto pro Operátora ICT a Prahu klíčová. Cílem těchto projektů je zvýšení životního komfortu obyvatel Prahy za využití moderních technologií a usnadnění řízení města. Strategické smart projekty přispějí k tomu, že se Praha zařadí mezi inovativní světové metropole. V této kategorii naleznete projekty z oblasti veřejné dopravy, sběru a analýzy velkých dat, elektromobility a energetických úspor.


Doprovodné projekty

V této skupině představujeme dílčí projekty, které zasahují do mnoha oblastí života Pražana a navazují na strategické projekty. Najdete mezi nimi například chytrý mobiliář ve veřejném prostoru, jako jsou kompresní koše nebo chytré veřejné osvětlení, budování veřejné wi-fi sítě, aplikace s praktickými informacemi o dění v metropoli a mnoho dalších.


Nápady Pražanů

Projekty Smart Prague vytváříme pro obyvatele Prahy a její návštěvníky. Pražané mohou sami přispět svým nápadem, jak modernizovat metropoli a formovat tak tvář hlavního města. Pokud máte nápad na chytrý technologický projekt, který vám nyní v ulicích Prahy chybí, neváhejte nám o něm dát vědět. Inspirujeme se nejen u široké veřejnosti, ale také u vývojářů, studentů a dalších, kteří se účastní hackhatonů a dalších soutěží. V neposlední řadě sledujeme vývoj v zahraničních městech a necháváme se inspirovat i tam. Zajímavé podněty vyhodnocujeme, a pokud je možné je realizovat, pustíme se do toho.


Smart projekty městských organizací a partnerů

Na realizaci Smart Prague spolupracujeme s řadou městských společností a firem. Podívejte se na chytré projekty, které plánují a realizují naši partneři.

Chytré budovy a energie

Vodohospodářský SWiM

Rutinní provoz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Mobilita budoucnosti

Dobíjecí stanice pro elektromobily - PRE

Rutinní provoz

Pražská energetika, a.s.
Lidé a městské prostředí

Comfort meter - kvalita vnitřního prostředí

Projekt zrušen

Prague Startup Centre
Mobilita budoucnosti

Carsharing

Rutinní provoz

Pražská energetika, a.s.
Mobilita budoucnosti

Elektromobily jako služební auta DPP

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Inteligentní řízení povrchové městské hromadné dopravy

Máme téměř hotovo

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Lidé a městské prostředí

Připojení k internetu ve stanicích metra

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Antikolizní systém pro tramvaje

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Bezkontaktní platba jízdného

Rutinní provoz

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Nehodové kamery tramvají

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

LCD monitory v tramvajích

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Chytré budovy a energie

Energetická opatření v DPP

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Nový informační systém pro cestující

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Mobilita budoucnosti

Zavádění elektrobusů do pražské MHD

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Chytré budovy a energie

Fotovoltaika a rekuperovaná energie pro provoz tramvají

Připravujeme projekt

Dopravní podnik hl. m. Prahy
Lidé a městské prostředí

Osvětlení areálu VŠCHT

Hotovo

Siemens Česká republika
Chytré budovy a energie

Energetické úspory s využitím metody EPC

Hotovo

Siemens Česká republika
Chytré budovy a energie

Využití tepelné energie pitné vody pro ohřev TUV

V realizaci

Pražské vodovody a kanalizace
Chytré budovy a energie

Modernizace Kongresového centra Praha metodou EPC

Hotovo

Enesa, a.s.
Mobilita budoucnosti

Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ

Schváleno k realizaci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Chytré budovy a energie

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Schváleno k realizaci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Bezodpadové město

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Příprava projektu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mobilita budoucnosti

Preference vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Připravujeme projekt

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Bezodpadové město

Ekologický systém využití odpadních vod

Realizace zahájena

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Chytré budovy a energie

Automaticky vedený vozíkový systém ve Fakultní nemocnici v Motole

Studie proveditelnosti

Fakultní nemocnice v Motole
Mobilita budoucnosti

Digitální platební systém v taxi

Hotovo
Mobilita budoucnosti

City depo

Studie proveditelnosti

Magistrát hl. města Prahy

Smart projekty městských částí

Při plánování modernizace veřejného prostoru pracují čím dál více se smart řešeními také jednotlivé městské části. Hlavní město Praha proto v roce 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace městským částem na jejich smart projekty. Jednalo se o historicky první dotaci pro tyto subjekty zaměřenou na oblast Smart Cities.
Operátor ICT posuzoval předložené projekty městských částí z hlediska souladu s Koncepcí Smart Prague 2030. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy.


Doporučte chytrý projekt

Máte tip na projekt, který by si zasloužil označit logem Smart Prague a komunikačně podpořit?

Rádi o něm dáme Pražanům vědět. Musí ale splňovat několik jednoduchých kritérií:

  • spadá do některé z oblastí Smart Prague
  • používá chytré technologie
  • využívá data o svém provozu k dalšímu zlepšování nebo propojení s jinými projekty
  • přináší komfort nebo úspory občanům či městu samotnému
  • občané nebo některé složky města ho aktivně využívají
  • plošně funguje alespoň v jedné městské čtvrti

Svůj tip na projekt nám můžete zaslat na adresu smartprague@operatorict.cz.