Chytrý svoz odpadu

Bezodpadové město

image-chytry-svoz-odpadu

Hlavním cílem tohoto pilotního projektu bylo vytvoření nástroje pro kontrolu stavu a naplněnosti nádob na separovaný odpad (papír, plast, sklo barevné, sklo čiré, nápojové kartóny, kovové obaly). Nástroj využívá ultrazvukové IoT senzory, které jsou primárně instalovány v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem, u kterých je svoz finančně i časově náročnější. 

Informace o zaplněnosti a výtěžnosti nádob jsou dostupné zaměstnancům města a městským částem, příslušným svozovým firmám a občanům v aplikaci Moje Praha. Tento nástroj pomáhá zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů. 

Projekt získal první cenu v národní soutěži Chytrá města 2019, v kategorii „Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel a dále uspěl ve finále 17. ročníku soutěže IT projekt roku 2019, kterou uděluje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO). 

 

Funkce

  • Optimální svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů, primárně podzemních

 

Přínos

  • Snížení nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Zvýšení komfortu na silnicích
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

 

Projekt

Během ročního pilotního provozu bylo instalováno 424 ks senzorů do sběrných nádob na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu došlo od 07/2020 k zahájení rutinního provozu projektu (počet senzorů se postupně zvýšil až na více než 7000). Součástí je i postupné rozšiřování senzorů do všech podzemních nádob a nadzemních nádob se spodním výsypem.

 

Rozsah

Až 700 ks podzemních sběrných nádob

Až 6500 ks nadzemních sběrných nádob se spodním výsypem

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Odbor ochrany prostředí HMP a městské části - hlavní uživatelé

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?