Chytrý svoz odpadu

Bezodpadové město

image-chytry-svoz-odpadu

CHYTRÝ SVOZ ODPADU

Hlavním cílem tohoto pilotního projektu bylo vytvoření nástroje pro kontrolu stavu a naplněnosti nádob na separovaný odpad (papír, plast, sklo barevné, sklo čiré, nápojové kartóny, kovové obaly). Nástroj využívá ultrazvukové IoT senzory, které jsou primárně instalovány v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem, u kterých je svoz finančně i časově náročnější. 

Informace o zaplněnosti a výtěžnosti nádob jsou dostupné zaměstnancům města a městských částí, příslušným svozovým firmám a občanům v aplikaci Moje Praha. Tento nástroj pomáhá zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů. 

Projekt získal první cenu v národní soutěži Chytrá města 2019, v kategorii „Chytré město 2019 nad 200 000 obyvatel.

 

Funkce

  • Optimální svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů, primárně podzemních
  • Detekce požáru v kontejneru, detekce ucpání otvoru pro vhoz

 

Přínos

  • Snížení nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Zvýšení komfortu na silnicích
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Během ročního pilotního provozu půjde o 420 senzorů instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu se vyhodnotí reálné přínosy technologie a bude rozhodnuto o dalším rozšíření či úpravách.

 

Zpráva o ukončení pilotního projektu a získaných poznatcích je k dispozici zde.

 

Rozsah

420 ks kontejnerů

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu
Magistrát hl. m. Prahy
Vybrané svozové společnosti (AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Pražské služby a.s.)

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?