Zdravá třída - měření hladiny oxidu uhličitého ve školách

Chytré budovy a energie

image-zdrava-trida-mereni-hladiny-oxidu-uhliciteho-ve-skolach

Cílem projektu je otestovat kombinovaná čidla CO2 (oxid uhličitý), teploty a vlhkosti ve vnitřním prostředí tříd v pražských školách. Inteligentní senzor hlídá hladinu CO2 a s předstihem rozpozná moment, kdy v učebně dochází k překročení hraničních limitů a je třeba vyvětrat. Chytré zařízení nejen chrání zdraví studentů před vysokou koncentrací CO2 ve třídě, ale zároveň pomáhá vedení školy snižovat spotřebu energie. V případě, že senzor zaznamená překročení některého ze stanovených limitů, upozorní své okolí pomocí světelné indikace a současně odešle upozornění do mobilní aplikace MS Teams.

Data získaná ze senzorů budou předávána do datové platformy Golemio, ve které vznikne nová datová vrstva, a následně využita pro analytické účely.

 

Funkce 

  • Monitoring teploty vzduchu
  • Monitoring vlhkosti vzduchu
  • Monitoring koncentrace CO2

 

Přínos 

  • Zlepšení kvality vnitřního vzduchu a tím zvýšení pozornosti studentů při výuce
  • Snížení rizika nákazy respiračními onemocněními (např. covid-19)
  •     Prověření vhodné metody upozornění učitelů a studentů na překročení povolených hodnot
  •       Sledování průběhu měřených charakteristik v návaznosti na změny vnitřního prostředí učeben
  •      Předcházení nehospodárnému vytápění kontrolou teploty v místnostech v době, kdy neprobíhá výuka, např. víkendy, prázdniny (pokud senzor zjistí teplotu vyšší než 23 °C, bude příslušný pracovník školy upozorněn, aby ověřil nastavení režimu útlumu, který je většinou 18°C)

 

Projekt 

Pilotní provoz od října 2021 do konce června 2022

 

Realizace 

2021 – 2022

 

Tým 

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu  

Sigfox – SimpleCell Consulting s.r.o.

Gymnázium Na Vítězné pláni

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?