Vize Prahy roku 2030

Dnes 2030

Mobilita budoucnosti

Čistá, sdílená, inteligentní a samořídící.

Datová oblast

Jednotná, transparentní a bezpečná platforma.

Atraktivní turistika

Datově řízený a přívětivý turistický ruch.

Chytré budovy a energie

Udržitelná energetika a inteligentní veřejné budovy.

Lidé a městské prostředí

Bezpečí a modernizace ve veřejném prostoru.

Bezodpadové město

Odpovědné a inteligentní odpadové hospodářství.

Jak vám moderní technologie
zpříjemní život ve městě?

Smart-city