Prague Visitor Pass

Atraktivní turistika

image-prague-visitor-pass

Prague Visitor Pass je víceúčelová karta, která bude mít fyzickou i elektronickou podobu a bude dostupná v několika časových i věkových variantách. Turisté ji budou moci využívat jako vstupenku do turisticky významných objektů (muzea, galerie, zoo apod.), jako jízdenku na MHD na území hl. m. Prahy a k uplatnění slevy u vybraných obchodníků (vyhlídkové okružní jízdy autobusem nebo lodí, průvodcovské a další služby). Systém PVP zahrnuje webovou a mobilní aplikaci, a to včetně plnohodnotného e-shopu pro obě tyto platformy. Mobilní aplikace může navíc sloužit jako identifikátor systému, a tedy substituovat plastovou kartu PVP.  

Obchodní model nové turistické karty nabízí možnosti pro marketingové aktivity zejména k oslovení cílových zákazníků, propagaci akcí konaných na území hl. m. Prahy apod. Umožní upozornit uživatele na aktuální dění v hl. m. Praze, o kterém by se jinak obtížně informovali. Rovněž díky ní bude možné sbírat data o uživateli (o pohybu, preferencích atd.), která mohou být dále využita za účelem optimalizace návštěvnosti jednotlivých památek, pro efektivní cílení marketingové kampaně, strategií a koncepcí v oblasti cestovního ruchu. Turistická karta má potenciál odlehčit turisticky přetíženým místům a upozornit na méně známá místa, prodloužit průměrnou dobu pobytu apod. Architektura nového systému je navržena tak, aby dosahovala vyšší míry synergických efektů se stávajícími systémy využívanými v hl. m. Praze. Realizace pražské turistické karty Prague Visitor Pass je v souladu s principy SMART Cities.  

 

Přínos 

Realizací projektu Prague Visitor Pass dojde k zefektivnění služeb v oblasti cestovního ruchu na území hl. m. Prahy, její prodej by měl zvýšit povědomí o lokalitě, turistických atraktivitách a službách. Díky vyššímu potenciálu především s ohledem na uživatelský komfort a rozšíření portfolia poskytovaných služeb je očekávaná její vyšší oblíbenost, a tedy i prodejnost. 

 

Realizace (harmonogram) 

duben 2021 zahájení pilotního provozu   

 

Rozsah  

Webové stránky, e-shop a mobilní aplikace. Pilotní testování proběhne v rámci 4 prodejních a 26 akceptačních míst.  

 

Tým 

 Operátor ICT, a.s.  

Magistrát hl. m. Prahy – Odbor kultury a cestovního ruchu  

Prague City Tourism a.s. 

Stav projektu

Implementace projektu

Máte nápad jak zlepšit Prahu?