Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze

Lidé a městské prostředí

image-mobilni-monitoring-vybranych-prvku-verejneho-prostranstvi-v-hl-m-praze

V rámci pilotního projektu budou otestovány možnosti technologie obrazové analýzy a umělé inteligence pro pravidelné monitorování stavu veřejného prostranství a jeho prvků. Vybraná vozidla, pohybující se pravidelně na území hl. m. Prahy po různých trasách, budou osazena systémem zahrnujícím senzory v podobě videokamer, polohovým systémem GNSS, výpočetní jednotkou a modulem pro přenos dat. Nasbíraná data budou využita pro analýzu stavu například dopravní infrastruktury, městského mobiliáře, parkovacích stání a dalších prvků veřejného prostranství.

 

Vyvinutý systém bude umět identifikovat v reálném čase a za běžného provozu požadované informace po neomezenou dobu a bez zásahu člověka, a to tak, že rozpozná ve veřejném prostranství konkrétní prvek, označí ho, detekuje abnormality a odchylky od výchozího stavu a případně ohodnotí daný incident. Nad získanými daty bude vytvořeno analytické a vizualizační rozhraní pro jednotlivé správce a uživatele daných prvků. Dále v datové platformě hl. m. Prahy Golemio budou zobrazena statická data z vybraných případů užití, která budou sloužit ke zvýšení informovanosti obyvatel nejen hl. m. Prahy. 

 

Případy užití pilotního projektu mobilního monitoringu

  • Monitorování průjezdné šířky pro vozidla IZS
  • Monitorování prostoru v okolí kontejnerů na odpad
  • Monitorování parkujících vozidel
  • Monitorování činnosti obsluhy svozových vozidel na odpad

 

Přínos

  • Usnadnění, urychlení a zlepšení správy veřejného prostoru v hl. m. Praze
  • Finanční úspory
  • Automatizace procesu
  • Zvýšení bezpečnosti občanů, jejich pohodlí a informovanosti

 

Realizace

2022 - 2024

 

Hlavní uživatelé

Pražské služby, a.s.

Integrovaný záchranný systém

ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Magistrát hl. m. Prahy

Městské části hl. m. Prahy

Občané hl. m. Prahy

Stav projektu

Projekt zrušen

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?