Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště

Mobilita budoucnosti

image-system-pro-automatizovany-vjezd-a-vyjezd-vozidel-z-mestskeho-parkoviste-1

Cílem projektu Smart Prague je doplnit na vybrané městské parkoviště technické prostředky zajišťující automatizaci vjezdu a výjezdu vozidel. Půjde o nové technické prvky parkovacího systému a úpravu stávajícího software parkoviště. Preferovaným rozhraním pro využití parkoviště bude pražská mobilní aplikace Moje Praha ve spojení s virtuálním účtem městské karty Lítačka. Mapové rozhraní mobilní aplikace již dnes umožňuje zjistit stav kapacit P+R parkovišť a navigaci na ně. Cílem projektu je tak zvýšení komfortu uživatelů městských parkovišť při vjezdu, respektive výjezdu na parkoviště, a tím zajištění pozitivní motivace pro využití parkovišť a dalších prostředků městské hromadné dopravy. Virtuální účty městské karty Lítačka budou propojeny s platebním systémem tak, aby požadované informace (SPZ, platební karta) nebylo nutné pro každou platbu znovu zadávat. V nastavení účtu si uživatelé budou moci vybrat, zda platba parkovného pro zadanou SPZ má být pokaždé potvrzena, nebo bude prováděna automaticky vždy, když vůz ukončí parkování. Za uživatele bude pak platba realizována automaticky díky online propojení parkoviště s virtuálním účtem karty Lítačka uživatele.

 

Zpráva o ukončení pilotního projektu a získaných poznatcích je k dispozici zde.

 

Funkce

·       Platba parkovného pomocí aplikace Moje Praha a kartou Lítačka

Přínos

·       Zvýšení komfortu uživatelů parkoviště P+R

·       Rychlejší odbavení uživatelů parkoviště P+R

Projekt

Do konce roku 2018 bude vybrán dodavatel řešení a předpokládáme, že testovací pilotní provoz bude zahájen v třetím čtvrtletí roku 2018. Hlavní část testování je naplánováno na 6 měsíců.

Realizace

4. čtvrtletí 2018 - 2. čtvrtletí 2019

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?