Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030

Mobilita budoucnosti

image-generel-rozvoje-dobijeci-infrastruktury-v-hlavnim-meste-praze-do-roku-2030

Koncepce Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 se věnuje otázce podpory rozvoje veřejného dobíjení a dostatečné kapacity elektrické distribuční sítě v české metropoli pro připojení a provoz dobíjecích bodů. Cílem  dokumentu je navrhnout několik variant podpory rozvoje veřejného dobíjení jako důležité součásti rozvoje elektromobility v Praze. Výstupem analytické části Generelu je, že cílem podpory v první fázi do roku 2025 by mělo být zajištění realizace 750 dobíjecích stanic parkovacího dobíjení. Do roku 2030 by cílový počet stanic mohl být navýšen až na 4500 stanic, v závislosti na skutečném růstu počtu elektromobilů. Tak by Praha zajistila kapacitu veřejného dobíjení až pro 200 000 elektromobilů.  

Celkem byly zpracovány čtyři typy připojení parkovacích dobíjecích stanic k elektrické distribuční síti. Jako nejvýhodnější se jeví varianta využití synergie obnovy elektrické distribuční sítě a elektrické sítě veřejného osvětlení v Praze pro zajištění budoucího připojení dobíjecích stanic na lampách veřejného osvětlení, příprava tzv. EV ready lamp. Tento způsob připojování parkovacích dobíječek společně se standardním připojováním stanic přímo na elektrickou distribuční síť nízkého napětí by měly zajistit nejlepší poměr nutných investic k výslednému počtu dobíjecích bodů. Navíc pouze kombinace obou těchto způsobů připojení zajistí potřebnou kapacitu stanic pro rovnoměrné pokrytí města veřejnými dobíjecími body.  

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou se všechny světové metropolepřipravují a  Praha není výjimkou. Proto Generel navrhuje pět variant rozvoje podpory a městská společnost Operátor ICT byla pověřena Radou hl.m. Prahy, aby dále rozpracovala a Radě  předložila srovnání dvou nejlépe hodnocených variant realizace: Koncese a Společný podnik. Srovnání bude následně Radě hl.m. Prahy předloženo k posouzení, a to během roku 2022. 

 

Celý dokument Generel si můžete přečíst ZDE

 

Přínosy 

  • Rozvoj elektromobility v hlavním městě 
  • Úspora emisí v dopravě
  • Zlepšení ovzduší  
  • Snížení hluku  

 

Tým 

Operátor ICT, a.s.  

Magistrát hlavního města Prahy 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  

Technická správa komunikací, a.s.

 

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?