Komplexní řízení energetiky v budovách

Chytré budovy a energie

image-komplexni-rizeni-energetiky-v-budovach

Navrhneme pro Prahu efektivní systém hospodaření postavený na základních principech energetického managementu, který bude rozšířený o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat. Výsledkem bude podstatné snížení spotřeby energie a vody v budovách města.

Projekt bude probíhat v několika fázích. Nejdřív se na vybraném vzorku budov přezkoumá stávající spotřeba energie a vody. V další fázi identifikujeme možnosti zefektivnění spotřeby a navrhneme metodické postupy pro jejich realizaci. S metodikami budou seznámeni odpovědní zaměstnanci města. Nadefinuje se tedy optimální postup, jak projekty tohoto typu realizovat. 

 

Přínos

  • Efektivnější provoz a správa budov hl. m. Prahy
  • Optimalizace spotřeby energií a vody
  • Rozvoj energetického hospodářství jako celku
  • Úspora nákladů

 

Realizace

Magistrát hl. m Prahy 

 

Tým      

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy – uživatel projektu

Stav projektu

Dodavatel instaluje měřidla

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?