Mezinárodní projekt CRAFT

Lidé a městské prostředí

image-mezinarodni-projekt-craft

Creating Actionable Futures (CraFt). Projekt provázaný s NEB Star zaměřený na spolupráci s výzkumnými organizacemi, kreativním sektorem a na rozvoj mezinárodní spolupráce. Centrálním propojovacím aspektem je pak přechod měst na klimatickou neutralitu.

 

Projekt spolupracuje s Misijní radou pro klimaticky neutrální a inteligentní města a s platformou NetZeroCities. Podporujeme města při navrhování a zavádění klimatických městských smluv na základě zkušeností z CrAFt Sandbox Cities - Bologna, Prahy a Amsterdamu - a také 60 CrAFt referenčních měst.

 

V Praze tako, jakožto v partnerském městě, budou realizovány konkrétní pilotní projekty na základě mezinárodních zkušeností s cílem ověřit jejich funkčnost v lokálně specifickém prostředí.

 

Více informací lze nalézt na webu projektu https://craft-cities.eu/

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?