Senzorická síť veřejného osvětlení

Chytré budovy a energie

image-senzoricka-sit-verejneho-osvetleni

Lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná, celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. V rámci pilotního projektu začínáme na Karlínském náměstí, které již brzy získá nové modernější osvětlení. Cílem je snížit spotřebu elektrické energie a zároveň se sloupy doplní o další funkcionality pomocí instalovaných měřicích senzorů. Modernizované lampy veřejného osvětlení zvýší také bezpečnost občanů v dané lokalitě.

Senzory budou snímat pohyb ve svém okolí, měřit teplotu, úroveň znečištění CO2, meteorologické veličiny a hluk. Do budoucna by lampy mohly zabezpečovat sběr dat z okolních budov, laviček, chytrých odpadkových košů, parkovacích automatů apod. Data se pak budou v datové platformě archivovat a zpracovávat k dalšímu využití.

Funkce

  • Regulace osvitu
  • Monitorování prostoru pomocí senzorů

Přínos

  • Úspory na základě regulace osvitu
  • Úspory díky nižší spotřebě související s moderními technologiemi
  • Snížené náklady na údržbu lamp
  • Lepší kvalita poskytované veřejné služby
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Trade Centre Praha, a.s.

 

 

Stav projektu

Realizace zahájena

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?