Senzorická síť veřejného osvětlení

Chytré budovy a energie

image-senzoricka-sit-verejneho-osvetleni

Lampy veřejného osvětlení představují jeden z významných nosičů moderních technologií ve městě umožňující sběr dat o provozu města a jeho životního prostředí s pomocí sítě senzorů. Místem pilotního projektu je Karlínském náměstí, které získalo nové modernější osvětlení s cílem snížit spotřebu elektrické energie a zároveň zajistit další funkcionality pomocí instalovaných měřicích senzorů. Modernizované lampy veřejného osvětlení také zvyšují bezpečnost občanů v dané lokalitě.

Senzory snímají pohyb ve svém okolí, měří teplotu, úroveň znečištění CO2, meteorologické veličiny a hluk. Data jsou archivována v datové platformě a zpracovávána k dalšímu využití. Tato část projektu byla úspěšně dokončena a vyhodnocena k prosinci 2019. Do budoucna by lampy mohly zabezpečovat sběr dat z okolních budov, laviček, chytrých odpadkových košů, parkovacích automatů apod.

Část projektu zahrnujícího 92 světel a senzorickou síť byla úspěšně dokončena a vyhodnocena.

Původně plánovanou součástí projektu chytrých světel byla také pilotní modernizace 5 svítidel (respektive sloupů veřejného osvětlení). Jednalo se o doplnění o chytré funkce ve formě AC nabíjecí stanice pro elektromobily umístěné na jeho spodní část. Zařízení mělo být vybaveno senzory na sledování znečištění ovzduší a meteosenzory. Tato část realizace (5 dobíjecích stanic pro EV) nakonec nebyla v rámci tohoto pilotního projektu realizována.

 

 

Funkce

  • Regulace osvitu
  • Monitorování prostoru pomocí senzorů

 

 

Přínos

  • Úspory na základě regulace osvitu
  • Úspory díky nižší spotřebě související s moderními technologiemi
  • Snížené náklady na údržbu lamp
  • Lepší kvalita poskytované veřejné služby
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Realizace

2018 - 2019

 

Vyhodnocení pilotního provozu

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu je k dispozici ZDE.

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Technologie hl. m. Prahy, a.s.

 

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?