Digitální měření energií

Chytré budovy a energie

image-digitalni-mereni-energii

Projekt nabídne ve vybraném bytovém domě ve vlastnictví hl. m. Prahy multiutilitní nový měřící systém, který zajistí kompletní průběžný odečet energií vytvářející podmínky pro dokonalé sledování spotřeby všech energií v domě. Zákazníci tak budou moci průběh své spotřeby kdykoliv sledovat na webovém portálu od společnosti PREměření, která tento portál a související činnosti pro jeho zajištění poskytla pro účely tohoto projektu bezplatně. 

Detailní průběžný přehled o spotřebě energií na webovém portálu usnadní nájemcům a správci budovy využívat energie efektivněji. Předpokládáme, že vytvořením portálu dojde k optimalizaci chování nájemců za účelem snížení spotřeby energií a zjednodušení kontroly havárií nebo případných úniků. Vedlejším cílem projektu je získání podkladů pro řešení stížností na rozúčtování energií ze stran nájemníků. 

 

Funkce

  • On-line odečet energií na jednom přehledném místě
  • Sledování kontroly případných havárií a úniků energií

 

Přínos

  • Efektivní odečet energií
  • Snížení spotřeby energií 
  • Efektivní řízení města při správě svého majetku

 

Projekt

Do konce roku 2017 bude vybrán dodavatel měřících zařízení. Předpokládáme, že s koncem topné sezóny bude systém ve vybraném domě spuštěn. Po ročním provozu OICT vyhodnotí projekt a hlavní město Praha rozhodne o rozšíření systému. 

 

Realizace

4. čtvrtletí 2017  4. čtvrtletí 2019

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

PREměření, a.s.

Stav projektu

Realizace zahájena

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?