Digitální měření energií

Chytré budovy a energie

image-digitalni-mereni-energii

Projekt nabídl ve vybraném bytovém domě ve vlastnictví hl. m. Prahy multiutilitní měřící systém, který zajistí kompletní průběžný odečet energií, vytvářející podmínky pro dokonalé sledování spotřeby všech energií v domě. Zákazníci tak budou moci průběh své spotřeby kdykoliv sledovat na webovém portálu od společnosti PREměření, která tento portál poskytla pro účely tohoto projektu bezplatně. 

Detailní průběžný přehled o spotřebě energií na webovém portálu umožnil nájemcům a správci budovy využívat energie efektivněji. Vytvořením portálu došlo k optimalizaci chování nájemců za účelem snížení spotřeby energií a zjednodušení kontroly havárií nebo případných úniků. Vedlejším cílem projektu bylo získání podkladů pro řešení stížností na rozúčtování energií ze stran nájemníků. 

 

Funkce

  • On-line odečet energií na jednom přehledném místě
  • Sledování kontroly případných havárií a úniků energií

 

 

Přínos

  • Efektivní odečet energií
  • Snížení spotřeby energií 
  • Efektivní řízení města při správě svého majetku
  • Předpokládané úspory 5 %

 

Projekt

Během 13měsíčního pilotního provozu bylo instalováno v nájemních bytech a komerčních prostorách Vrtbovského paláce celkem 294 měřidel s dálkovým odečtem (např. vodoměry na teplou a studenou vodu, elektroměry, plynoměry a indikátory topných nákladů). Po skončení pilotu došlo od 01/2021 k zahájení rutinního provozu projektu. Součástí je i provoz webové aplikace, která nájemcům a správci objektu umožňuje nahlížení na spotřeby energií.

 

Vyhodnocení pilotního projektu

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu je k dispozici ZDE.

 

Současný status projektu

Měřící systém je nadále provozován OICT. Data jsou nájemcům a správci objektů zpřístupněna pomocí webové aplikace vytvořené OICT.   

Provoz je v současné době zasmluvněn do 06/2023.

 

Celková délka realizace

4. čtvrtletí 2017 – 3. čtvrtletí 2019

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

PREměření, a.s.

 

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?