Energetické úspory s využitím metody EPC

Chytré budovy a energie

image-energeticke-uspory-s-vyuzitim-metody-epc

Metoda EPC, tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, je vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba energetický systém rekonstruovat. V rámci projektu dojde k analýze vybraných objektů a zhodnocení jejich technického stavu, spotřeby energií, jejich zhodnocení a doporučení konkrétních opatření.

Analýza určí vhodnost daného objektu a jeho stavu k použití metody EPC, doporučí k realizaci technická opatření v rámci metody EPC a smart technologie nad rámec metody.

 

Přínos

  • Efektivnější provoz objektů
  • Optimalizace spotřeby energií
  • Rozvoj energetického hospodářství jako celku
  • Úspora nákladů

 

Projekt

Probíhá realizace

 

Realizace

Magistrát hl. m Prahy

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m Prahy – uživatel projektu 

Stav projektu

Probíhá realizace

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?