Inovativní technologie pro správu dopravního značení

Lidé a městské prostředí

image-inovativni-technologie-pro-spravu-dopravniho-znaceni

Hlavním cílem pilotního projektu je otestování IoT technologie, která poskytne nové informace (GPS pozice, pozice vůči geomagnetickému poli Země, změna polohy od výchozího stavu apod.) u již používaných či instalovaných dopravních značek, a to jak mobilních, tak i pevných. Technologie by měla pomoci detekovat změny stavů dopravního značení, jako je otočení, vychýlení způsobené vlivem větru nebo vandalismu, přemístění apod. Typickým příkladem využití této technologie jsou značky blokového čištění, během kterého se musí denně vizuálně kontrolovat několik stovek mobilních značek. V rámci systému dopravního značení na území HMP pravidelně dochází k vandalismu a krádežím, jejichž odhalení je zpravidla nesnadné. Chybějící dopravní značky mohou mít zásadní vliv na bezpečnost účastníků silničního provozu.  

 

Přínosy projektu

  • Snížení environmentální zátěže
  • Finanční a ekonomické úspory
  • Vyšší bezpečnost silničního provozu

 

Realizace

2020 – 2022

 

Tým

MHMP

OICT, a.s.

PS, a.s.

TSK hl.m.Prahy, a.s.

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?