Golemio – Datová platforma Prahy

Datová oblast

image-golemio-datova-platforma-prahy

Základním stavebním kamenem konceptu Smart Cities jsou data jako obraz života ve městě. Vznik, sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat hrají tedy klíčovou roli v efektivním řízení moderního města. Datová platforma zohledňuje historický i aktuální stav města z pohledu dat a skrze svá rozhraní postupně integruje datové zdroje.

Platforma umožňuje propojení městských aplikací, dat i práci s velkými objemy dat. Pomáhá také pracovat i s daty, která dosud měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením.

 

Funkce

  • Sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat

 

Přínos

  • Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města
  • Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků
  • Úspora nákladů v různých oblastech provozu města
  • Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru

 

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

 

Více informací na www.golemio.cz 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?