Golemio – Datová platforma Prahy

Datová oblast

image-golemio-datova-platforma-prahy

Základním stavebním kamenem konceptu Smart Cities jsou data jako obraz života ve městě. Vznik, sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat hrají tedy klíčovou roli v efektivním řízení moderního města.  Datová platforma Golemio zohledňuje historický i aktuální stav města z pohledu dat a skrze svá rozhraní postupně integruje datové zdroje.

Platforma umožňuje propojení městských aplikací, dat i práci s velkými objemy dat. Pomáhá také pracovat i s daty, která dosud měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením.

 

Pro vybraná data Datová platforma Golemio rovněž nabízí vizualizaci v podobě reportů a analýz. Pro veřejnost v podobě "data stories", pro město, městské části a městské firmy prostřednictvím klientského panelu.

 

Funkce

Sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat

 

Přínos

Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města

Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků

Úspora nákladů v různých oblastech provozu města

Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Práce na projektu Datové platformy Golemio a integraci prvních balíků dat byly spuštěny na začátku roku 2018. V průběhu následujících měsíců pak došlo k napojení dalších zdrojů dat, z nichž některé výstupy jsou k dispozici ve formátu open API na portále Golemio.

V závěru roku 2018 došlo k vyhodnocení zkušeností s provozem a k rozhodnutí o vývoji vlastního in-house řešení založeného na open source komponentech. V roce 2019 probíhá vývoj těchto komponent a jejich postupné uvolňování v podobě open source modulů.

 

Realizace

1. kvartál 2018 - spuštění Datové platformy Golemio

2. kvartál 2018 - zprovoznění veřejného webového portálu Datové platformy Golemio

3. kvartál 2018 - sběr, vizualizace a vyhodnocení dat

4. kvartál 2018 - pokračování ve sběru, vizualizaci a vyhodnocení dat, publikační plán

1. a 2. kvartál 2019 - vývoj in-house řešení

3. kvartál 2019 - produkční nasazení in-house řešení, migrace datových sad z původní datové platformy

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

Závěrečná zpráva

Již v průběhu roku 2018 byla na základě zkušeností s pilotním provozem první verze datové plaftormy (provozovanou metodou SaaS - Software as a Service - od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019) provedena rozsáhlá analýza uživatelských požadavků. Z této analýzy, především s ohledem na potřebu vysoké variability a modularity tak, aby byly naplňovány potřeby města, městských společností a městských částí, vyplynula potřeba vytvoření vlastního řešení, jehož vývoj probíhá ve vlastní režii na základě open source komponent. Na analýzu tak navázal návrh achitektury takovéhoto vlastního řešení a způsobu implementace. Již v průběhu tvorby analýzy byly za účelem ověření předpokladů vytvořen PoC (Proof of Concept), na jeho základě následně došlo k vytvoření produkční verze Datové platformy Golemio, která je v produkčním nasazení od 1. 7. 2019. O celé prostředí Datové platformy Golemio se stará tým v rámci Operátora ICT - vývoj, nasazení, provoz, integrace datových zdrojů, vytváření reportů nad daty a integraci do navazujících prostředí (například aplikace Moje Praha). 

https://andel.golemio.cz/shared/Analyza_DP_HMP.pdf

Stav projektu

Veřejná zakázka – realizace

Operátor ICT, a.s.

 

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?