O Smart Prague

Před českou metropolí stojí nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem, který přinese obyvatelům větší komfort a nové služby? Jak reagovat na rostoucí počet obyvatel naší metropole, a tedy větší nároky na infrastrukturu města?

Svou měrou může přinést odpovědi koncepce Smart Prague 2030, která je postavena na využívání nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. Strategie města je odvážná – fundamentálně a strukturálně mění město prostřednictvím osvědčených inovativních technologií.

Více o koncepci Smart Prague

Koncepce Smart Prague (Koncepce Smart Prague ke stažení (pdf)) vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Definováno bylo šest klíčových oblastí, kde zavádění moderních technologií má nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručuje celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma Golémio umožňuje poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využívá ji vedení města, městské organizace a firmy i občané, a to převážně ve svých mobilních aplikacích.. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snižujeme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Operátor ICT plní v celém procesu roli koordinátora naplňování koncepce Smart Prague. O realizaci projektů však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové pro úspěch Smart Prague je zapojení městských organizací a městských částí. Operátor ICT spolupracuje na projektech s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m., ROPIDem, Technologií hl. m. Prahy, Prague City Tourism a řadou dalších pražských subjektů. Cílem je, aby všechny aktivity podporující Smart Prague byly navzájem maximálně provázány. Stejně důležitá pro udržení vysoké kvality a odbornosti modernizace městského prostoru je spolupráce s akademickým sektorem. Intenzivní poradenství probíhá s Českým vysokým učením technickým v Praze a Karlovou univerzitou, zapojeny jsou i další akademické instituce. Celé Smart Prague však tvoříme pro Pražany, komunikujeme proto s odbornou i laickou veřejností prostřednictvím kampaně Mám nápad, kde sbíráme podněty, jak by měly být ulice Prahy proměněny, a snažíme se je uvádět do praxe.


Hledáme chytré nápady

Využití senzorů

Detekce pohybu, světla, kouře nebo změna teploty. To je jen zlomek dat, které mohou technologie zachytit a reagovat na ně.

Analýza informací

Přístup k datům v reálném čase umožňuje reagovat na aktuální situaci dříve, než nastane.

Automatizace a vylepšení

Technologie mohou usnadnit řízení města. Od dopravy, dodávky energie až po kontrolu čistoty ovzduší.

Propojujeme světy

Nejsme v tom sami. V současnosti se svolením Hl. m. Prahy aktivně spolupracujeme s Karlovou Univerzitou a ČVUT. Odborníci z akademické sféry nám pomáhají projekty hodnotit a vytvářet skupiny expertních pracovníků.

Na datové platformě pracujeme společně s Institutem plánování a rozvoje a podílíme se na pořádání akcí, kde vznikají zajímavé nápady, např. pražské hackatony.

V rámci zapojení veřejnosti poptáváme i vaše nápady. Víte, jak vytvořit z Prahy lepší místo pro život? Napište nám přes webový formulář nebo na Facebooku.