O Smart Prague

Podporujeme příjemnější život v prosperujícím městě a realizujeme zavádění moderních technologií.

Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se chceme v rámci inovací věnovat, dokážeme jasně definovat hlavní tematické okruhy.

Naše strategie se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě, ale jako vůdci technologického pokroku chceme do transformace zahrnout pražské subjekty, firmy i veřejnost.


Hledáme chytré nápady

Využití senzorů

Detekce pohybu, světla, kouře nebo změna teploty. To je jen zlomek dat, které mohou technologie zachytit a reagovat na ně.

Analýza informací

Přístup k datům v reálném čase umožňuje reagovat na aktuální situaci dříve, než nastane.

Automatizace a vylepšení

Technologie mohou usnadnit řízení města. Od dopravy, dodávky energie až po kontrolu čístoty ovzduší.

Propojujeme světy

Nejsme v tom sami. V současnosti se svolením Hl. m. Prahy aktivně spolupracujeme s Karlovou Univerzitou a ČVUT. Odborníci z akademické sféry nám pomáhají projekty hodnotit a vytvářet skupiny expertních pracovníků.

Na datové platformě pracujeme společně s Institutem plánování a rozvoje a podílíme se na pořádání akcí, kde vznikají zajímavé nápady, např. pražské hackatony.

V rámci zapojení veřejnosti poptáváme i vaše nápady. Víte, jak vytvořit z Prahy lepší místo pro život? Napište nám přes webový formulář, na Facebooku nebo na Twitteru.


Naši partneři

Sdružujeme odborníky z řad soukromého, veřejného i akademického sektoru, kteří jsou vybraným projektům k dispozici.

Garant koncepce

Projektová kancelář

Garant koncepce

Projektová kancelář

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner


Uděláme maximum, aby byla Praha do roku 2030 opravdu chytrým městem.

Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy

Smart City vnímám jako koncept cesty k lépe fungujícímu městu, které umí dobře hospodařit a zajišťuje svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní život. Používá přitom nejmodernější technologie a šetří a zlepšuje kvalitu životního prostředí. Hlavní město nebude chytré projekty kompletně financovat samo, ale počítá také se zapojením soukromého sektoru.

Budeme kombinovat víc druhů financování, abychom nevyužívali jen veřejné rozpočty. Praha chce být koordinátorem myšlenek, které vzniknou. Důležitá je pro nás spolupráce veřejného sektoru, škol, občanů a firem. Praha má ideálně vytvořit podmínky, zajistit infrastrukturu a propojit kreativní část s byznysem. Smart Prague je pro mě osobně město, ve kterém budeme žít rádi.


Stav Smart Prague

Odhadovaný průběh

Mapování a určení priorit

Hotovo

Rešeršujeme všechny možnosti inovací a vytváříme plán, podle kterého je následně budeme zavádět.

Koncepce Smart Prague ke stažení (.pdf)

Návrh opatření

Intenzivně naplňujeme

Konkrétní návrhy řešení nám pomohou vytyčit si milníky, podle kterých se budou jednotlivé projekty realizovat.

Pilotní projekty

Začínáme

Jednotlivé projekty se začínají objevovat ve veřejném prostoru. Můžete se s nimi setkávat na ulicích i v budovách.

Běžný provoz

2025

Moderní technologie, které nám v každodenním životě pomáhají, jsou pro nás automatické a dokážeme naplno využívat jejich potenciál.