Autonomní mobilita v hl. m. Praze (technicko-ekonomická studie)

Mobilita budoucnosti

image-autonomni-mobilita-v-hl-m-praze-technicko-ekonomicka-studie

V rámci první části projektu budou vytvořeny podklady pro rozhodování zástupců města o podpoře rozvoje technologií za účelem zvýšení automatizace řízení vozů v městském provozu. Vytvoření testovací oblasti pozemních komunikací pro autonomní vozidla je významným krokem k autonomní mobilitě. Pilotní projekt bude sloužit k testování vozů vybavených prvky automatizovaného řízení v reálném městském provozu. Vznikne také expertní skupina města pro autonomní mobilitu, která se bude zabývat návrhem organizačního a regulačního rámce.

 

Přínos

  • Přímá podpora autonomních vozidel v městské dopravě
  • Vytvoření prostředí pro oficiální realizaci testování autonomních vozidel v běžném provozu
  • Rozvoj trendu mobility na území hl. m. Prahy
  • Získání cenných poznatků pro další modernizaci dopravní infrastruktury
  • Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy ve vztahu k dalším evropským městům

 

Realizace

2022

 

Tým

Operátor ICT, a. s – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.

Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.

 

Stav projektu

Příprava projektu

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?