Program nízkouhlíkové městské části

Chytré budovy a energie

image-program-nizkouhlikove-mestske-casti

Projekt má za cíl optimalizovat energetický provoz vybraných budov ve správě městské části. Pomocí analýzy bude vybrána skupina budov vhodných pro implementaci řešení financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor (tzv. EPC). Zbývající skupině budov budou navržena vhodná opatření pro zavedení energetického managementu. Projekt podpoří snížení nákladů na energie a zavádění udržitelných řešení.

 

Funkce:

  • Detailní energetické podklady o budovách
  • Plán zavedení energeticky úsporných opatření z budoucích úspor
  • Plán energetického managementu budov

Přínos: 

  • Optimalizace vynaložených zdrojů a energie
  • Úspora nákladů
  • Podpora udržitelných řešení

 

Stav projektu

Příprava projektu

Městská část Praha 6

Smart Prague Index

Fialový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?