Energetický ekosystém

Chytré budovy a energie

image-energeticky-ekosystem

Projekt vytvoří systém hodnocení budov ve vlastnictví města, který umožní kvalifikované rozhodování o směřování investic do energetických opatření a inovací v těchto budovách. Během analytické fáze se shromáždí dostupné a nezbytné informace, definuje metodika jejich zpracování a hodnocení podle expertně stanovených kritérií. Následně vznikne finanční model, který bude sloužit jako podklad a doporučení vhodných investic v konkrétních objektech. Data pak budou převedena do informačního systému se zajištěním automatizovaného přísunu aktuálních dat o budovách a jejich provozu.

Projekt je rozdělen do jednotlivých fází. V průběhu roku 2018 proběhl prvotní sběr dat k pilotním budovám a byla vytvořena metodika hodnocení technickéh stavu budov, na základě které vznikla jednotlivá kategorizace budov (ukončena fáze 1 a 2). V druhé polovině roku 2019 budeme sbírat automatizovaná data, především informace z dálkových odečtů pro pilotní vzorek budov. Systém bude dále testován v reálném provozu a bude na něj navázan finanční model úspor energií. V polovině roku 2020 se testovací období vyhodnotí a rozhodne se o rozšíření systému hodnocení na všechny budovy ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Přínos

  • Úspory za energie
  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení komfortu uživatelů a návštěvníků budov
  • Zajištění snadno dostupného komplexní přehledu o hospodaření a stavu budov jako nástroje pro správu i rozhodování vlastníka či správce
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejných budov 

 

 

Realizace

leden 2019 – září 2020 (3. a 4. fáze projektu)

 

Rozsah

Zhruba 1 200 komplexů budov ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro pilotní testování bylo vybráno 80 objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?