Energetický ekosystém

Chytré budovy a energie

image-energeticky-ekosystem

Průběžný systém monitorování veřejných budov z řady hledisek umožní po vyhodnocení velkých dat vhodnými opatřeními snižovat energetickou náročnost, dosahovat tedy významných úspor energií. A následně bude možné se na základě dat kvalifikovaně rozhodovat o investování uspořených prostředků do dalších moderních technologií v těchto budovách. Hodnotit se bude řada různých oblastí – od spotřeby energií, celkových nákladů na provoz budovy až po komfort v interiéru.

Hodnocení a zpracování dat o provozu budov tedy povede nejen k úsporám a zvýšení komfortu jejich uživatelů a návštěvníků, ale zároveň umožní zrychlit inteligentní inovace v budovách, které budou navíc vhodně vybírány podle důležitosti.

Přínos

  • Úspory za energie
  • Snížení provozních nákladů
  • Zvýšení komfortu uživatelů a návštěvníků budov
  • Zajištění snadno dostupného komplexní přehledu o hospodaření a stavu budov jako nástroje pro správu i rozhodování vlastníka či správce
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejných budov

Projekt

Během roku 2017 bude připravena zadávací dokumentace a proběhnou nezbytné přípravné kroky, v roce 2018 dojde k implementaci a v průběhu celého roku 2019 bude systém testován v reálném provozu. Počátkem roku 2020 se testovací období vyhodnotí a rozhodne se o rozšíření systému hodnocení na všechny budovy ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Realizace

Leden 2019 – leden 2020

Rozsah

Zhruba 1.500 komplexů budov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

 

Stav projektu

Vyvíjíme metodiku hodnocení

Příprava projektu

Máte nápad jak zlepšit Prahu?