Mezinárodní inovační projekty

Lidé a městské prostředí

image-mezinarodni-inovacni-projekty

Praha je v současné době skrze Operátor ICT zapojena do tří rozsáhlých mezinárodních inovačních projektů (NEB-Star, CrAFt a ASCEND) financovaných z dotačního programu Horizon Europe Evropské komise.

Projekty mají za cíl realizovat konkrétní inovační projekty napříč evropskými městy s důrazem na jejich spolupráci, sdílení know-how a zkušeností a v neposlední řadě navázání kontaktů pro další budoucí spolupráci. Praha má tak díky těmto projektům možnost získat síť evropských partnerů a snáze se tak dále zapojovat do projektů s nadnárodním přesahem a celoevropským významem.

V následujících letech proto hodláme mezinárodní spolupráci dále silně podporovat a portfolio mezinárodních projektů navýšit, nejen o další projekty v rámci programu Horizon Europe.

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?