Čtyřpolové nabíjení elektrobusů

Mobilita budoucnosti

image-ctyrpolove-nabijeni-elektrobusu

 

V rámci pilotního projektu připravujeme zavedení elektrobusů se standardizovanou technologií čtyřpólového nabíjení do provozu systému Pražské integrované dopravy (PID). Jejich zavedení čítá nespočet výhod jako jsou třeba snížení hlukové hladiny na trase, komfort cestování nebo třeba nižší emisní znečištění, čím přímo podporuje neodvratný přechod k čistější dopravě. 

Technologie čtyřpólového nabíjení v kombinaci se správně zvolenou infrastrukturou a optimalizovaným jízdním řádem poskytuje velkou flexibilitu elektrobusů a prakticky neomezený dojezd. Velkou výhodou této nabíjecí technologie je skutečnost, že nabíjení (typicky 3–6 minut) může probíhat přímo na zastávce během nastupování cestujících do vozidla. Ekonomicky prospěšné pro dopravce je také možnost využívat jako zdroj energie vlastní trakční síť. Výrobci kladou od uvedení technologie na trh důraz na otevřenost, to znamená, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita i při použití nabíjecí technologie od různých dodavatelů pro elektrobusy jiných značek. Asi jediným úskalím je pořizovací hodnota elektrobusu a dobíjecí infrastruktury. Ta je oproti klasickému naftovému autobusu vyšší, kde naopak náklady na provoz připadají přibližně jenom na desetinu. S partnery ROPID a DPP byla k pilotnímu nasazení zvolena linka 134 Podolská vodárna – Dvorce.

 

Výhody 

  • Snížení škodlivých emisí z provozu dieselových vozidel v městské dopravě 
  • Snížení hlučnosti v ulicích a na trasách linek 
  • Moderní, ekologická a komfortní forma cestování 
  • Sběr dat z pilotního provozu pro další optimalizaci a plánovaní dopravy 

 

Realizace              

2021-2023 

 

Partneři 

Operátor ICT, a.s. (OICT) - manažer projektu 

Hlavní město Praha (MHMP) 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  (DPP) 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)   

 

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?