Multikanálový odbavovací systém pro MHD

Mobilita budoucnosti

image-multikanalovy-odbavovaci-system-pro-mhd

Multikanálový odbavovací systém pro MHD (MOS) umožňuje komfortní a moderní způsob odbavení cestujících hromadné dopravy. Využívá ho Integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje a dále také integrovaná doprava Libereckého kraje. Tento jednotný systém umožňuje kombinovat různé uživatelsky komfortní nosiče elektronických jízdenek. Vedle vlastní karty – v Praze a Středočeském kraji je to Lítačka - mohou být elektronické jízdenky uloženy na platebních kartách, různých dalších partnerských kartách (např. InKarta) či v mobilní aplikaci. Součástí MOS je i rozhraní, na které lze napojit mobilní aplikace (patří mezi ně PID Lítačka, IDOLKA či DoKapsy), přes které lze snadno a rychle nakupovat či spravovat jednorázové jízdenky nebo i dlouhodobé kupóny.

 

Přínos

  • Zvýšení komfortu cestujících při použití veřejné dopravy
  • Přidání nových možností odbavení a správy jízdních dokladů
  • Nové jednotné elektronické odbavení cestujících podporující společnou integraci
  • Zavedení sjednocených pravidel odbavení na území Prahy a Středočeského kraje
  • E-shop pro nákup a správu jízdních dokladů bez nutnosti návštěvy kontaktního místa
  • Mobilní aplikace pro nákup jednotlivých jízdenek
  • Využití dalších nosičů jízdenek (platební karty, mobilní aplikace, InKarta)
  • Rychlejší a pohodlnější placení za jízdní doklady 

 

Projekt

Rutinní provoz

 

Realizace

od r. 2018

 

Rozsah

Integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje

Integrovaná doprava Libereckého kraje

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

ROPID

Integrovaná doprava Středočeského kraje 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – odborné konzultace

České dráhy, a.s. – odborné konzultace

KORID LK, spol. s.r.o.

 

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?