Golemio – Datová platforma Prahy

Datová oblast

image-golemio-datova-platforma-prahy

Základním stavebním kamenem konceptu Smart Cities jsou data jako obraz života ve městě. Vznik, sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat hrají tedy klíčovou roli v efektivním řízení moderního města. Datová platforma zohledňuje historický i aktuální stav města z pohledu dat a skrze svá rozhraní postupně integruje datové zdroje.

Platforma umožňuje propojení městských aplikací, dat i práci s velkými objemy dat. Pomáhá také pracovat i s daty, která dosud měla malé využití kvůli různým technickým nebo právním omezením.

 

Funkce

  • Sběr, vyhodnocování, řízení a vizualizace dat

 

Přínos

  • Efektivní řízení klíčových oblastí v infrastruktuře města
  • Zvýšení komfortu obyvatel a návštěvníků
  • Úspora nákladů v různých oblastech provozu města
  • Práce s daty pro optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Práce na projektu Datové platformy a integraci prvních balíků dat byly spuštěny na začátku roku 2018. V průběhu následujících měsíců pak došlo k napojení dalších zdrojů dat, z nichž některé výstupy jsou k dispozici ve formátu open API na portále Golemio.

 

Realizace

1. kvartál 2018 spuštění datové platformy.

2. kvartál 2018  zprovoznění veřejného webového portálu datové platformy.

3. kvartál 2018 sběr, vizualizace a vyhodnocení dat.

4. kvartál 2018 pokračování ve sběru, vizualizaci a vyhodnocení dat. Publikační plán.

 

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

 

Stav projektu

Veřejná zakázka  realizace

Operátor ICT, a.s.

 

 

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?