Zelené střechy v našem městě. Datová platforma Golemio rozkrývá zelený potenciál Prahy

2. 10. 2018
image-zelene-strechy-v-nasem-meste-datova-platforma-golemio-rozkryva-zeleny-potencial-prahy

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio dnes zveřejnila data a mapovou aplikaci poskytující snadnější orientaci v možnostech budování tzv. zelených střech na území hlavního města. Průvodní analýza ukazuje, že Praha má v této oblasti obrovský, ale zatím nevyužitý potenciál. Jen na budovách ve vlastnictví města a městských částí by bylo možné vytvořit zelené střechy o dvojnásobné rozloze Stromovky.

Protože chytré město znamená také město ekologické, městská společnost Operátor ICT, a. s. v rámci své datové platformy Golemio provedla analýzu možností a podmínek pro vybudování zelených střech v Praze. Tuto analýzu i zdrojová data a na nich postavenou mapovou aplikaci naleznete na adrese https://golemio.cz/cs/node/1443.

Zelené střechy, tedy střechy částečně nebo zcela pokryté vegetací a vrstvou půdy či substrátu, skýtají spoustu ekologických i ekonomických a sociálních výhod. Během letních veder, která Pražané v posledních letech zažívají, ohřívají betonové plochy rozpálené sluncem vzduch a vytvářejí ve městě tzv. tepelné ostrovy. Právě zelené střechy dokážou tento efekt výrazně zredukovat. Naopak během dešťů zadržují vodu a zpomalují povrchový odtok, čímž odlehčují kanalizaci a pomáhají chránit před povodněmi. Vlastníci a obyvatelé budov ocení nižší spotřebu energie na vytápění i ochlazování prostor a schopnost zelených střech snižovat hlučnost a filtrovat znečištění vzduchu. V neposlední řadě pak napomáhají zvyšovat biodiverzitu v městském prostředí a otevírají lidem jinak nevyužívané prostory ke společnému užití.

Téma zelených střech zapadá do vize koncepce Smart Prague do roku 2030, kde je jedním z šesti klíčových témat právě oblast projektů zaměřených na obyvatele města a městské prostředí. Zároveň mohou být zelené střechy jedním z adaptačních opatření v rámci Implementačního plánu Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu. „Při rozhodování o městě a jeho strategickém plánování jsou klíčová data. Nabízíme proto nástroj, který umožní jednodušší kvalifikované rozhodování. Koncept zelených střech se stává trendem moderních měst po celém světě, nicméně budovat zelené střechy dává smysl jen za splnění určitých podmínek,“ vysvětluje pohnutky k realizaci tohoto projektu vedoucí Datové platformy Benedikt Kotmel. Tým Datové platformy při tom využil praktické zkušenosti a výsledky studií z měst jako Hamburk, Basilej, Toronto či Chicago, která se strategiím k implementaci zelených střech dlouhodobě věnují.

Výsledky pilotního průzkumu v Praze upozorňují na nevyužitý potenciál a vymezují oblasti, na které je potřeba se zaměřit v případě dalšího rozpracování studie. Mapová aplikace využívá otevřená data Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a data katastru nemovitostí. Výsledná data jsou pak na Golemiu také k dispozici v otevřeném formátu. „Na základě těchto dat jsme mohli vymezit základní kritéria, jako je velikost střechy, majetkoprávní vztahy, sklon, výška a povaha budov a využití území. Následně jsme definovali čtyři kategorie budov podle toho, nakolik jsou vhodné k proměně jejich střech,“ popisuje datová analytička Valeriya Riazanova. Díky mapové aplikaci uveřejněné na webu Golemio se mohou jednotliví vlastníci budov, investoři, ale také městské části snadněji orientovat v případě výběru budovy nebo přijetí rozhodnutí o realizaci zelené střechy.

Hlavním účelem projektu Zelené střechy je ukázat možnosti transformace střech jednotlivých budov na základě celoměstsky dostupných dat. Zveřejněné datové zdroje a mapová aplikace jakožto základní nástroj pro snadnější práci s nimi mohou rovněž sloužit místním neziskovým organizacím a sdružením, studentům a architektonickým firmám pro další rozvoj. „Těšíme se na další nápady, kterým tyto i naše další datové sady pomohou vzniknout, například i v rámci různých hackatonů a soutěží, které aktivně podporujeme. Právě společnou snahou a občanskou angažovaností se Praha může stát skutečně chytrým městem, tedy uvědomělým městem příjemným pro život nás všech,“ uzavírá Vladimír Zadina, ředitel divize Smart Prague městské společnosti Operátor ICT, a. s., která má implementaci koncepce Smart Prague 2030 na starosti.

Projekt datové platformy hlavního města Prahy Golemio byl spuštěn v červnu 2018 jakožto největší městský datový projekt v České republice. Představuje klíčový projekt koncepce Smart Prague, jenž umožňuje efektivnější rozhodování a jednodušší zavádění inovací do života města. Tým datové platformy v rámci městské společnosti Operátor ICT vytvořil jednotné informační prostředí, kde se soustředí a vyhodnocují data o chodu metropole z různých zdrojů. Data jsou veřejně dostupná na portálu golemio.cz ve formátu otevřených dat, se kterými tak může dále pracovat nejen vedení města či městských částí, ale také zájemci a zájemkyně z řad veřejnosti: pro vývojáře web nabízí přístup ke zdrojovým kódům a doporučení, jak data zpracovávat. Pro ty, kteří nemají ambice vyvíjet nad daty další aplikace a služby, ale data je zajímají čistě z hlediska informační hodnoty, nabízí web přehledné vizualizace.