Hlavní město získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí

9. 11. 2020
image-hlavni-mesto-ziska-nastroj-pro-analyzu-vystavby-na-uzemi-mestskych-casti

Praha 10. listopadu 2020 - Rada hl. m. Prahy souhlasila na pondělním jednání se změnou Statutu hlavního města Prahy, která reaguje na dlouhodobý nedostatek informací o aktuálním procesu v rámci územního a stavebního řízení. Data o těchto řízeních z jednotlivých městských částí budou nově implementována do Datové platformy hl. m. Prahy Golemio. 

Hlavním cílem návrhu novely Statutu je získat aktuální přehled zejména o nově zahajované bytové výstavbě na území Prahy. Materiál bude schvalovat pražské zastupitelstvo na čtvrtečním jednání.

Návrh umožní Praze získávat data o probíhajících stavebních řízeních, a to v anonymizované podobě s rozlišením na úrovni katastrálního území. Jde o další významný krok, který umožní identifikovat skutečnou příčinu problémů s pomalým stavebním řízením a řídit město na základě tvrdých dat, a nikoliv dojmů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Jedná se o analýzu, která přispěje k dalšímu poznání stavu přenesené působnosti státní správy na úrovni hlavního města Prahy a městských částí,“ doplnil Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Městská datová platforma Golemio, která v rámci jednotného integračního řešení umožňuje efektivní uložení, správu, zpracování, poskytování, propojení a vizualizaci datových sad, tak bude nově nástrojem také pro integraci dat o stavebním řízení.

Stavební odbory městských částí provádějí územní řízení, kontrolní prohlídky staveb, povolují stavební činnosti nebo vydávají stavební povolení včetně souhlasu s užíváním staveb. Cílem integrace dat do Datové platformy hlavního města Prahy je získat data o jednotlivých územních a stavebních řízeních, a tím zkrátit dobu povolovacího procesu především v oblasti bytové výstavby,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která se zabývá oblastí IT.

Data budou poskytnuta nebo průběžně poskytována v anonymizované podobě ve stanoveném formátu. Úřadům městských částí budou bezplatně zřízeny uživatelské přístupy k Datové platformě hlavního města Prahy, které umožní zobrazovat a poskytovat i datové sady.

Předpokládáme, že data budou získávaná u územních a stavebních řízení zahájených od roku 2021. Díky tomu získá Praha náskok dva roky oproti zbytku republiky, kde by sběr dat na základě celostátního řešení měl začít v roce 2023. Předpokládané náklady na napojení do Datové platformy činí maximálně 250 tisíc korun,“ dodal místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.