Mobilita budoucnosti

Mobilita budoucnosti

Moderní městská doprava by měla být ekologická, udržitelná, propojená a dostupná. To jsou cíle, které v Praze podporujeme a vytváříme pro ně podmínky. Hlavními nástroji jsou digitalizace, intermodální cestování (MaaS – Mobility as a Service) a rozvoj elektromobility. Digitalizace dále získává a propojuje data, která používá pro inteligentní plánování a řízení dopravy. Chytrá řešení a inovace vedou ke snížení času, který uživatelé tráví na svých cestách ve městě, umožní vybrat si dopravu i způsob platby dle preference a zároveň zajistí klidné a zdravé městské prostředí.

Nárůst počtu elektromobilů* (EV) a parkovacích oprávnění pro EV

Na grafu je viditelný pokračující trend nárůstu počtu EV a parkovacích oprávnění pro EV. Mezi lety 2020 a 2021 se jedná o nárůst o více než 2 600 vozidel s registrační značkou „EL“.

*Jedná se o všechna vozidla, která splňují zákonné podmínky pro získání registrační značky s označením „EL“.

Zdroje: Odbor dopravněsprávních činností a Odbor dopravy MHMP

Vývoj počtu registrovaných EV a všech vozidel

V uvedeném grafu je zřejmý trend růstu počtu všech vozů registrovaných na území hl. m. Prahy a všech vozidel s registrační značkou „EL“.

Zdroje: Centrální registr vozidel Ministerstva dopravy ČR

Dostupnost dobíjecích stanic

Z grafu je vidět trend nárůstu počtu dobíjecích stanic (zkráceně EVSE), a to jak pomalých (AC), tak rychlých (DC). Dostupnost dobíjecích stanic stále roste a při přepočtu na rozlohu Prahy se jedná o méně než 1km2 na jednu dobíjecí stanici.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Vývoj odebrané energie při dobíjení EV

Graf znázorňuje počet dobití a odebrané množství energie. Je vidět vyšší počet dobíjení u rychlodobíjení (DC), což má svůj význam. Pokud dobíjíte rychleji, tak předáte v kratším čase více výkonu a následně může dobíjecí stanici využít další zákazník. To je základní princip funkce takových dobíjecích stanic. Rozdíl v počtu dobíjení mezi AC a DC je nižší než v minulých letech a je tak vidět, že pomalé dobíjení v Praze roste.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Nájezd autobusů a elektrobusů v kilometrech

V Praze se zatím testují autobusy s elektrickými pohonnými jednotkami v řádu nižšího počtu kusů. Zároveň došlo k poklesu poptávky soukromými zadavateli, a proto je nájezd v roce 2021 cca o 2/3 nižší než v předchozím roce.

Zdroje: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Vývoj počtu autobusů a elektrobusů

Elektromobilita je tématem i v hromadné dopravě, a právě u autobusů je tento trend v rozvoji. V Praze se zatím testují autobusy s elektrickými pohonnými jednotkami v řádu nižšího počtu kusů. Zároveň má kontinuální obnova vozového parku DPP výrazný vliv právě na počet elektrovozidel v hl. m. Praze.

Zdroje: Arriva, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2021

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.