Mobilita budoucnosti

Mobilita budoucnosti

Moderní městská doprava by měla být ekologická, udržitelná, propojená a dostupná. To jsou cíle, které v Praze podporujeme a vytváříme pro ně podmínky. Hlavními nástroji jsou digitalizace, intermodální cestování (MaaS – Mobility as a Service) a rozvoj elektromobility. Digitalizace dále získává a propojuje data, která používá pro inteligentní plánování a řízení dopravy. Chytrá řešení a inovace vedou ke zkrácení času, který uživatelé tráví na cestách ve městě, umožňují vybrat si dopravu i způsob platby dle preference a zároveň zajišťují klidné a zdravé městské prostředí.

Nárůst počtu elektromobilů* (EV) a parkovacích oprávnění pro EV

Na grafu je viditelný pokračující trend nárůstu počtu EV a parkovacích oprávnění pro EV. Absolutní čísla zobrazují i větší sílu trendu.

*Jedná se o všechna vozidla, která splňují zákonné podmínky pro získání registrační značky s označením „EL“.

Zdroje: Centrální registr vozidel Ministerstva dopravy ČR

Vývoj počtu registrovaných EV a všech vozidel

V uvedeném grafu je zřejmý trend růstu počtu všech vozů registrovaných na území hl. m. Prahy a všech vozidel s registrační značkou „EL“.

Zdroje: Centrální registr vozidel Ministerstva dopravy ČR

Dostupnost dobíjecích stanic

Z grafu je vidět trend nárůstu počtu dobíjecích stanic (zkráceně EVSE), a to jak pomalých (AC), tak rychlých (DC). Dostupnost dobíjecích stanic stále roste a při přepočtu na rozlohu Prahy se jedná o méně než 1 km2 na jednu dobíjecí stanici.

*V roce 2022 se liší poměr součtu AC a DC EVSE bodů k celkovému počtu EVSE bodů na území hl. m. Prahy z důvodu obchodního tajemství jednoho z poskytovatelů údajů.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Vývoj odebrané energie při dobíjení EV

Graf znázorňuje počet dobití a odebrané množství energie. Je vidět vyšší počet dobíjení u rychlodobíjení (DC), což má svůj význam. Pokud dobíjíte rychleji, předáte více výkonu rychleji, a následně může dobíjecí stanici využít další zákazník. To je základní princip funkce dobíjecích stanic. Rozdíl v počtu dobíjení mezi AC a DC je nižší než v minulých letech a je tak vidět, že pomalé dobíjení v Praze roste.

Zdroje: ČEZ, innogy, Pražská plynárenská, PRE

Nájezd autobusů a elektrobusů v kilometrech

V Praze je stoupající trend rozvoje elektromobility i v hromadné dopravě. V roce 2021 došlo k významnému poklesu poptávky soukromými zadavateli, a z tohoto důvodu je nájezd e-busů v roce 2021 cca o 2/3 nižší než v předchozím roce.

Zdroje: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Vývoj počtu autobusů a elektrobusů

Elektromobilita je tématem i v hromadné dopravě, a právě u autobusů je tento trend v rozvoji. Kontinuální obnova vozového parku DPP má výrazný vliv i na počet e-busů v hl. m. Praze.

Zdroje: Arriva, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., ROPID

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.