Lidé a městské prostředí

Lidé a městské prostředí

Chytré technologie zvyšují bezpečnost v metropoli, pokročilé asistivní a informační technologie pomáhají podpořit a dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu života a zdravého životního stylu. Data ze senzorů přispívají ke zlepšení životního prostředí. Digitalizace a moderní technologie umožňují městu využívat vhodné metody participace veřejnosti.

Počet uživatelů městských aplikací

Cílem mobilní aplikace Moje Praha je usnadnit všem občanům orientaci v městském prostoru. Aplikace nabízí zásadní informace z veřejného prostoru, parkovací zóny a možnost placení parkování, dopravní informace, kulturní aktuality, ale samozřejmě i kontakty a otevírací doby na úřadech a další praktické informace. Aplikace Změňte.to je jednotné místo, které uživatelům nabízí možnost posílat návrhy a podněty pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím s nápady nebo doporučením ke změně.

Zdroje: Operátor ICT a.s.

Počet podaných podnětů a návrhů

Graf sleduje počet podaných podnětů a návrhů pomocí aplikací Změnte.to a Mám nápad. V loňském roce došlo k poklesu návrhů Mám nápad z důvodu vnzniku hackatonu Nakopni Prahu, která má větší mediální dosah.

Zdroje: Operátor ICT a.s.

Počet a rozloha městských zelených ploch s chytrým řešením

Pokročilé a senzorické technologie se postupně implementují i v oblasti správy zeleně v Praze. S pomocí senzorických dat, se kterými správci dále mohou pracovat, či přímo s pomocí automatizovaných systémů technologie přispívají ke zlepšení životního prostředí. V uplynulém roce došlo k výraznému rozšíření senzorů v rámci městské zeleně.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy

Chytré město a inteligentní mobiliář

Graf popisuje počet inteligentních kusů mobiliáře na území města, včetně rozpadu na jeho jednotlivé druhy. Aktuálně se jedná o chytré lampy veřejného osvětlení, chytré odpadkové koše, kamery v rámci MKS a senzory a stanice měřící stav ŽP.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy, Operátor ICT a.s., PRE, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Finanční prostředky participace

Graf sleduje celkovou sumu finančních prostředků pro participativní rozpočet, které uvolňují jednotlivé městské části Prahy. V loňském roce došlo k mírnému nárůstu alokovaných financí.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.