Chytré budovy a energie

Chytré budovy a energie

Chytré budovy efektivně nakládají s energií a vodou a automaticky se starají o zdravé vnitřní prostředí. Energetická účinnost chytrých budov dosahuje vysokých hodnot a z tohoto důvodu dochází ke značným úsporám energie, snižování produkce CO2 a úspoře nákladů na nákup energie. Všechny tyto ukazatele jsou podrobně sledovány a vyhodnocovány v grafech, které jsou zobrazeny v této oblasti.

Spotřeba energie v budovách ve správě MHMP

Tento graf od roku 2017 průběžně sleduje vývoj spotřeby energie v objektech, které vlastní a spravuje hlavní město Praha. Výsledná hodnota spotřeby energie v budovách je ovlivněna zejména klimatickými podmínkami v topném období, z tohoto důvodu jsou hodnoty spotřeby energie přepočítané, dle denostupňové metody. Tato výpočtová metoda umožňuje vyrovnání sezónních klimatických výkyvů a spravedlivější porovnání spotřebované energie. Více se o této metodě dozvíte zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu.

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Uhlíková stopa budov ve správě MHMP

Sledování uhlíkové stopy vychází z klimatického závazku, ke kterému se Praha připojila v roce 2019. Cílem klimatického závazku je snížení uhlíkové stopy o 45% oproti roku 2010. Praha v současné době připravuje projekty, které mají napomoci snížení produkce CO2 v budovách ve správě MHMP. Z tohoto důvodu předpokládáme, že tento graf bude mít v následujících letech klesající trend.

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Fotovoltaické elektrárny instalované na území HMP

Existuje celá řada možností, jak vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Tento způsob výroby elektřiny zažil rozmach zejména kolem roku 2010. Od té doby zájem o tyto technologie stagnoval až do posledních let, kdy se vrací trend růstu počtu nových instalací této technologie, což názorně ukazuje tento graf.

Zdroje: PREdi

Míra digitalizace distribučních soustav

Dálkové odečty fakturačních měřidel napomáhají k přesnějšímu určení nakládání s energií a s vodou. Vlastníky fakturačních měřidel jsou distribuční společnosti, které na svá zařízení dálkové odečty instalují. Graf ukazuje, jakým tempem provádí distribuční společnosti obnovu starších typů měřidel za nová takzvaně chytrá měřidla.

Zdroje: Pražská plynárenská, a.s., PREdi, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Hodnocení budov dle PENB

Průkaz energetické náročnosti budov nám klasifikuje objekty dle úspornosti. Z grafu je patrné do jakých kategorií energetické náročnosti budov nejčastěji spadají objekty ve vlastnictví MHMP, které mají zpracovaný PENB.

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Smart Prague Index graf 01

Smart Prague Index

ročenka 2019

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.