Chytré budovy a energie

Chytré budovy a energie

Chytré budovy efektivně nakládají s energií a vodou a automaticky se starají o zdravé vnitřní prostředí. Energetická účinnost chytrých budov dosahuje vysokých hodnot a z tohoto důvodu dochází ke značným úsporám energie, snižování produkce CO2 a úspoře nákladů na nákup energie. Všechny tyto ukazatele jsou podrobně sledovány a vyhodnocovány v grafech, které jsou zobrazeny v této oblasti.

Spotřeba energie v budovách ve správě MHMP

Tento graf od roku 2017 průběžně sleduje vývoj spotřeby energie v objektech, které vlastní a spravuje hlavní město Praha. Výsledná hodnota spotřeby energie v budovách je ovlivněna zejména klimatickými podmínkami v topném období. Z toho důvodu jsou hodnoty spotřeby energie přepočítané dle denostupňové metody. Tato výpočtová metoda umožňuje vyrovnání sezónních klimatických výkyvů a spravedlivější porovnání spotřebované energie. Více se o této metodě dozvíte zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/103-vypocet-denostupnu.

*hodnota spotřeby tepla není za rok 2022 dostupná

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Uhlíková stopa budov ve správě MHMP

Sledování uhlíkové stopy vychází z klimatického závazku, ke kterému se Praha připojila v roce 2019. Cílem klimatického závazku je snížení uhlíkové stopy o 45 % oproti roku 2010. Praha v současné době připravuje projekty, které mají napomoci snížení produkce CO2 v budovách ve správě MHMP. Z tohoto důvodu předpokládáme, že tento graf bude mít v následujících letech klesající trend.

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Míra digitalizace distribučních soustav

Dálkové odečty fakturačních měřidel napomáhají k přesnějšímu určení nakládání s energií a s vodou. Vlastníky fakturačních měřidel jsou distribuční společnosti, které na svá zařízení dálkové odečty instalují. Graf ukazuje, jakým tempem provádí distribuční společnosti obnovu starších typů měřidel za nová, tzv. chytrá měřidla.

Zdroje: Pražská plynárenská, a.s., PREdi, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Fotovoltaické elektrárny instalované na území HMP

Existuje celá řada možností, jak vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Tento způsob výroby elektřiny zažil rozmach zejména kolem roku 2010. Od té doby zájem o tyto technologie stagnoval až do posledních let, kdy se vrací trend růstu počtu nových instalací této technologie, což názorně ukazuje tento graf.

Zdroje: PREdi

Hodnocení budov dle PENB

Průkaz energetické náročnosti budov nám klasifikuje objekty dle úspornosti. Z grafu je patrné, do jakých kategorií energetické náročnosti budov nejčastěji spadají objekty ve vlastnictví MHMP, které mají zpracovaný PENB.

Zdroje: Odbor ochrany prostředí MHMP – Oddělení udržitelné energetiky

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.