Datová oblast

Datová oblast

Každodenní fungování města vytváří velké množství různorodých dat – od okamžitých informací, například o polohách vozidel MHD, až po dlouhodobé časové řady. Úkolem Datové platformy Golemio je Praze pomáhat tato data používat a rozhodovat se podle nich.

Počet návštěv webu Golemio.cz

Web Golemio.cz poskytuje výstupy práce Datové platformy Golemio široké veřejnosti - obyvatelům Prahy, datovým novinářům a dalším zájemcům. Návštěvnost v roce 2020 byla motivována zájmem o aktuální informace o průběhu onemocnění COVID-19 a jeho dopadu na hlavní město Prahu.

Zdroje: Google Analytics

Počet výstupů v Golemio BI

Zástupci Prahy, městských částí a městských společností se mohou s výstupy Datové platformy Golemio seznámit prostřednictvím aplikace Golemio BI, která na jednom místě shromažďuje celou řadu výstupů, jako jsou dashboardy, mapové aplikace, analýzy či datové exporty.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Počet uživatelů Golemio Open API

Prostřednictvím Open API jsou data z Datové platformy Golemio poskytována vývojářům a analytikům pro využití ve vlastních projektech, například webových portálech či mobilních aplikacích.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Prague City Data Congress

Datová platforma Golemio pořádá pravidelný kongres o využití dat v prostředí měst. Mezi mluvčími je řada osobností z České republiky i z celého světa, počet návštěvníků každým rokem stoupá. Kongres se v roce 2020 přesunul do čistě on-line prostředí.

Zdroje: Datová platforma Golemio

Smart Prague Index graf 01

Smart Prague Index

ročenka 2019

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.