Atraktivní turismus

Atraktivní turismus

Moderní technologie otevírají potenciál stát se samozřejmou součástí udržitelného, přívětivého, bezpečného a zábavného turistického ruchu v Praze. S pomocí inovativních technologií a na základě spolehlivých dat bude návštěvníkům usnadněn pohyb po městě včetně vstupu na hlavní atrakce a památky.

Zpětná vazba návštěvníků Prahy

Graf se zaměřuje na počet interakcí s návštěvníky Prahy přes jednotlivé komunikační kanály a sleduje počet přímo obdržených a nepřímo identifikovaných zpětných vazeb. Zjišťování zpětné vazby od návštěvníků města poskytuje informaci o silných a slabých stránkách organizace turistického ruchu v hlavním městě a zároveň poskytuje podněty pro další rozvoj nabízených služeb.

Zdroje: Prague City Tourism, a. s.

Počet návštěvníků Prahy

Graf sleduje celkový počet návštěvníků hlavního města Prahy v rozlišení na tuzemské a zahraniční návštěvníky. Tyto hodnoty graf vykresluje v kontextu počtu přenocování obou skupin hostů. Hodnota celkového počtu přenocování vychází z dostupných statistických údajů z hromadných ubytovacích zařízeních v hl. m. Praze.

Zdroje: Český statistický úřad

Ubytovací kapacity

Graf srovnává počet pokojů hotelového typu (pokoje v hotelích 5* až 1* a hotely garni) a počet pokojů v ostatních ubytovacích zařízeních (penziony, kempy, chatové osady, turistické ubytovny a ostatní hromadná ubytovací zařízení) a tyto údaje celkově srovnává s počty lůžek v obou uvedených skupinách ubytovacích zařízení za daný rok. Počet lůžek dlouhodobě meziročně vykazuje nárůst kapacit.

Zdroje: Český statistický úřad

Produktivita cestovního ruchu

Graf si bere za cíl přiblížit produktivitu cestovního ruchu a využívá k tomu ukazatele týkající se výdajů za cestovní ruch s rozdělením na výdaje zahraničních návštěvníků a výdaje tuzemských návštěvníků (turisté z České republiky). Z těchto ukazatelů lze dále odvodit například poměr produktivity obou skupin turistů na celkovém výsledku. Uvedeny jsou údaje v dosud dostupném formátu pro představu o produktivitě cestovního ruchu, na jehož výsledku má Praha svůj významný podíl (dle kvalifikovaného odhadu ČSÚ více než 30 %, uvedená data za jednotlivé regiony nejsou vyčíslována).

Zdroje: Český statistický úřad

Smart Prague Index graf 01

Smart Prague Index

ročenka 2019

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.