Vzdálená správa dopravního značení vyhrála v soutěži Chytrá města 2021

2. 12. 2021
image-vzdalena-sprava-dopravniho-znaceni-vyhrala-v-soutezi-chytra-mesta-2021

Praha 3. prosince 2021 – Projekt vzdálená správa dopravního značení, který pro hl. m. Prahu realizuje městská společnost Operátor ICT (OICT), zvítězil v soutěži Chytrá města pro budoucnost v kategorii projekt pro region. Hlavním cílem soutěže, která je určena nejen pro města, ale také obce a kraje, je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostátních modelů Smart City. 

Vzdálená správa dopravního značení testuje IoT technologie, které poskytují informace o GPS poloze, pozici vůči geomagnetickému poli Země, nebo změně náklonu oproti výchozímu stavu u dopravních značek, které mají nainstalovaný senzor. „Cílem je, aby město mělo nástroj, který nám umožní bez nutnosti vizuální kontroly sledovat, v jakém stavu se dopravní značení nachází. Ať už jde o značky přenosné při blokovém čištění ulic, nebo o značky stálé v lokalitách, kde často dochází k vandalismu či nehodám. Projekt je skvělou ukázkou, jak mohou inovativní technologie zjednodušit procesy při správě města. Ocenění mě velmi těší a je pro mě potvrzením, že je to cesta, kterou se na poli městských inovací chceme ubírat,“ vysvětluje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

Typickým příkladem využití této technologie jsou značky blokového čištění. Pracovníci města musí denně kontrolovat několik stovek těchto mobilních značek, přičemž vozidla určená ke kontrole ročně najedou přibližně 56 tisíc kilometrů. Pokud se technologie osvědčí, kontrola se bude provádět pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně od původního stavu. „Ocenění našeho projektu potvrzuje, že Praha je leaderem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v městském prostředí. Náš projekt vychází z koncepce Smart Prague 2030 a napomůže naplňování klimatického závazků hlavního města. Díky vzdálené správě značení může dojít k úspoře až 70 % ročního nájezdu a snížení ekologické zátěže Prahy až o 8,45 tuny CO2. Mělo by také dojít k výraznému uvolnění kapacity zaměstnanců pověřených kontrolou,“ uvádí Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT. 

Celková finanční úspora je odhadována na 1 milion korun ročně při minimální předpokládané životnosti technologie 5 let. Součástí projektu je dále i testování značek s proměnnými údaji, které lze měnit skrze vzdálený přístup, kdykoliv je potřeba. Kromě finančních úspor a snížení emisí CO2 chce projekt zvýšit i informovanost a bezpečnost Pražanů a účastníků silničního provozu. „Centrem moderní metropole je neoddiskutovatelně člověk, proto se dlouhodobě chceme profilovat jako město, které nedělá technologie pro technologie, ale pro lidi, kteří ve městě žijí a projekt vzdálené správy dopravního značení je přesně ten případ,“ dodává Petr Suška, člen představenstva OICT. 

Letošní třetí ročník ocenil projekty celkem v deseti kategoriích. Odborná porota se skládala z 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Mezi zásadní kritéria patřila proveditelnost, udržitelnost, prokázané úspory, otevřenost dat a zapojení veřejnosti. Organizátorem soutěže je Smart City Innovations Institut, jehož cílem je podpora prioritních os ekosystému Smart City/Smart Region v České republice. 

Slavnostní předání cen se uskutečnilo dnes v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Záštitu nad akcí převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Národní centrum energetických úspor, Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz VŠE, Czech Smart City Cluster, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Pražský inovační institut a Svaz moderní energetiky.