Praha otestuje inovativní technologie u dopravního značení

4. 10. 2020
image-praha-otestuje-inovativni-technologie-u-dopravniho-znaceni

Pražští radní na pondělním jednání schválili projektový záměr s názvem Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení. Realizací je pověřena městská společnost Operátor ICT, a. s., (OICT). Cílem projektu je otestování IoT technologie, která poskytne například informace o GPS pozici nebo změně polohy oproti výchozímu stavu u již používaných nebo nově instalovaných dopravních značek. 

 

Další výhodou této technologie je otestování inteligentní značky s proměnným displejem dodatkové tabulky s možností vzdáleného nastavení. Získané informace budou zobrazeny primárním uživatelům, kterými jsou městské společnosti – Pražské služby, a. s., (PS) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK). Současně budou integrovány a zobrazeny vhodným způsobem i v datové platformě hl. m. Prahy Golemio. 

 

V průběhu jarní a podzimní údržby zaměstnanci Pražských služeb instalují mobilní dopravní značení, které upozorňuje na zákaz zastavení v termínu čištění na dodatkové tabulce. Pravidelně, každý den 7 dní před zahájením čištění, pak kontrolují, jestli je mobilní značení na správném místě a je dobře viditelné, aby občané věděli o plánovaném čištění s dostatečným předstihem,“ vysvětlil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib s tím, že celkový roční nájezd všech vozidel, která tyto kontroly v rámci blokového čištění ulic provádějí, je téměř 56,5 tisíce km. 

 

Kontrola by se podle jeho slov nově prováděla pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně stavu od původního/instalovaného, tedy např. při otočení, vychýlení vlivem větru, vandalismu nebo přemístění z jiného důvodu. Celkový nájezd v rámci kontrol by se tak mohl dle odhadů snížit o 70– 80 procent. Mělo by také dojít k výrazné časové úspoře zaměstnanců pověřených kontrolou. Celková finanční úspora je odhadována na 1 milion korun ročně při předpokládané životnosti technologie min. 5 let. 

 

Tato technologie bude otestována i v jiných případech instalace mobilního dopravního značení, například u neplánovaných uzavírek a dopravních omezeních na území Prahy vlivem havárie. Informace o těchto neplánovaných uzavírkách a omezeních by následně mohla být dostupná pro řidiče prostřednictvím mobilních aplikací,“ dodal generální ředitel OICT Michal Fišer

 

Podle vyjádření TSK se také v současné době velmi obtížně zjišťuje chybějící nebo poškozené dopravní značení. To může výrazně snížit bezpečnost, informovanost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

 

Na území metropole jsou přitom místa, kde k poškození nebo ztrátě dopravního značení dochází pravidelně, ať už kvůli vandalství, nebo například poškození nákladním autem. I v těchto případech může tato technologie přispět ke zefektivnění procesů, zvýšení bezpečnosti a informovanosti a generování finančních a ekonomických úspor,“ upřesnil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.