Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Lidé a městské prostředí

image-monitoring-mikroklimatickych-parametru-urbanizovaneho-prostredi

Hlavním cílem projektu je otestování technologií pro monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v uličním prostoru a následný vznik metodiky pro realizaci měření tohoto typu. Monitoring bude probíhat s využitím sítě senzorů na měření veličin teploty a vlhkosti vzduchu a půdy, proudění vzduchu, sluneční radiace a intenzity srážek v referenčních bodech za účelem omezování tepelného ostrova v Praze. Metodika se bude skládat z technologické a implementační části, její vznik je navázán na otestování vhodných technologií. 

Získaná data ze senzorů budou přenášena do datové platformy hl. m. Prahy Golemio, kde budou ukládána, zpracovávána a dále zpřístupněna formou datové vrstvy. Vznikne tak datová báze pro návrh, validaci a kalibraci opatření pro zmírnění extrémních projevů klimatu (zejména vln horka a sucha) v urbanizovaném prostředí. Výběr konkrétních typů senzorů bude předmětem studie proveditelnosti. 

 

Funkce 

  • Měření teploty a vlhkosti vzduchu 
  • Měření slunečního záření 
  • Sledování proudění vzduchu 
  • Měření dopadajícího slunečního záření a intenzity srážek 
  • Měření teploty a vlhkosti půdy 

 

Přínos 

  • Otestování vhodných technologií pro získávání dat o mikroklimatických parametrech 
  • Mapování tepelného ostrova v hl. m. Praze 
  • Podklad pro výsadbu zeleně a změny v územním plánování

 

Realizace 

3. čtvrtletí 2022 – 2. čtvrtletí 2024

 

Tým 

Operátor ICT, a. s. – manažer projektu  

Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. m. Prahy  

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

Stav projektu

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?