Začali jsme instalovat senzory pro sledování mikroklimatických parametrů.

2. 8. 2022
image-zacali-jsme-instalovat-senzory-pro-sledovani-mikroklimatickych-parametru

První senzory jsme umístili na sloup veřejného osvětlení a dva stromy v Holešovické tržnici. Pokračovat v instalaci senzorů budeme postupně i v dalších 15 lokalitách, které jsme pro pilotní projekt vytipovali ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

Proč instalujeme senzory přímo na stromy a nemohou ho senzory poškodit? Obavy nejsou na místě, senzory stromu neublíží. Díky tomu, že senzor je přímo na kmeni i u kořenů stromu, získávají se data jak o stromu, tak půdě kolem něj. Senzor měří teplotu a vodní potenciál půdy, a to ve 2 hloubkách, na kmeni pak teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak. Pomocí dalšího senzoru se navíc měří přírůst a sesychání, což je důležité například pro to, jestli má strom dostatek vláhy. Senzory umístěné na lampě budou poskytovat data o rychlosti a směru větru, množství srážek, intenzitě slunečního záření, dále bude ve 2 výškách měřena teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak.

 

Cílem pilotního projektu je otestovat senzory pro monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v uličním prostoru a vybrat technologii, která bude pro užití v Praze nejvhodnější. Hlavní město díky tomu do budoucna získá podklady pro zmírnění extrémních vln horka a sucha.