Energetické úspory s využitím metody EPC

Chytré budovy a energie

image-energeticke-uspory-s-vyuzitim-metody-epc

Metoda EPC, tj. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, je vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba energetický systém rekonstruovat. V rámci projektu dojde k analýze vybraných objektů, zhodnocení jejich technického stavu a aktuální spotřeby energií a doporučení konkrétních opatření.

Analýza určí vhodnost daného objektu a jeho stavu k použití metody EPC, doporučí k realizaci technická opatření v rámci metody EPC a smart technologie nad rámec metody.

Následně vybraný dodavatel realizuje úsporná opatření se zaručeným výsledkem.

 

Projekt byl oceněn Asociací poskytovatelů energetických služeb v soutěži o nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2018.

 

Přínos

  • Investice je hrazena z úspor po realizaci úsporných opatření
  • Modernizace technologických zařízení investovaných z úspor
  • Efektivnější provoz objektů
  • Optimalizace spotřeby energií
  • Rozvoj energetického hospodářství jako celku
  • Úspora nákladů
  • Roční úspora financí činí 7,2 mil. Kč a životní prostředí odlehčí o 3 130 tun CO2

 

Projekt

Rutinní provoz do roku 2031.

Probíhá každoroční vyhodnocování.

 

Tým                     

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m Prahy – uživatel projektu 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?