Praha byla oceněna v soutěži o nejlepší energeticky úsporné projekty

13. 2. 2019
image-praha-byla-ocenena-v-soutezi-o-nejlepsi-energeticky-usporne-projekty

Hlavní město Praha získalo za projekt snižující energetickou náročnost budov a dosahování energetických úspor metodou EPC (Energy Performance Contracting) druhou cenu v osmém ročníku soutěže pořádané Asociací poskytovatelů energetických služeb. Díky tomuto pražskému projektu dojde ke snížení spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody ve vybraných budovách nejméně o 11 %.

Pilotní projekt „Energetické úspory s využitím EPC“ má za cíl na vybraných budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy dosáhnout úspory energií metodou EPC a aplikovat opatření, která budou mít za cíl efektivnější provoz budov a zvýšení komfortu jejich vnitřního prostředí. Oceněný projekt zapadá do koncepce Smart Prague 2030, ve které si Praha definovala celkem šest klíčových oblastí pro rozvoj chytrých a inovativních řešení v hlavním městě a jednou z nich je právě oblast věnovaná problematice chytrých budov a energetice v městském prostředí. 

Ocenění Asociace poskytovatelů energetických služeb za jeden z nejlepších energeticky úsporných projektů za rok 2018 nás velice těší. Téma udržitelné energetiky a inteligentních veřejných budov je jedním ze stavebních kamenů strategie Smart Prague 2030. Kromě významných finančních úspor a pozitivního environmentálního přínosu pro Prahu budeme mít díky tomuto projektu cenná data, která můžeme následně použít pro další projekty mající za cíl energeticky úsporná opatření v Praze,“ uvedl ředitel úseku Smart Prague společnosti Operátor ICT, a.s. Vladimír Zadina a doplnil: „Praha jako metropole má potenciál, aby se stala leaderem v oblasti udržitelné energetiky a technologických inovací. Je naším úkolem, aby byl tento potenciál naplňován a abychom byli skutečným vzorem pro ostatní města a městské části.

Projekt zahrnuje celkem šest budov: Obecní dům, Výstaviště Holešovice, sídlo TSK v Řásnovce, Ředitelství městské policie v Opletalově ulici, Olivovu léčebnu v Říčanech a Aquacentrum Šutka. Projekt „Energetické úspory s využitím EPC“ je koncipován na celkové období 12 let a díky přijatým opatřením ušetří ročně Praha přes sedm milionů korun. Po vyhodnocení tohoto pilotního projektu bude na zvážení Rady hlavního města Prahy, zda by se projekt mohl rozšířit i na další budovy ve vlastnictví města. 

Výhodou využití energetických služeb se zárukou úspor je právě smluvní zaručení, že investice do modernizace osvětlení, chlazení či vytápění je splácena z úspor nákladů na energie.