Intermodální plánovač trasy

Mobilita budoucnosti

image-intermodalni-planovac-trasy

Realizace Intermodálního plánovače trasy přispěje k plynulosti dopravy a snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou dopravou na území hl. m. Prahy. Díky projektu budou mít obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy k dispozici mobilní aplikaci, která jim usnadní cestování po hlavním městě Praze v návaznosti na Středočeský kraj, respektive území v rámci Pražské integrované dopravy. Intermodální plánovač trasy bude součástí mobilní aplikace PID Lítačka a jeho prostřednictvím bude možné najít nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů vč. parkovišť a pěší přepravy. Dále bude umožňovat výběr nejvhodnější trasy dle parametrů zadaných uživatelem. 

 

Přínosy projektu 

  • Přispění k plynulosti dopravy
  • Snížení environmentální zátěže
  • Usnadnění přepravy obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy 
  • Podpora šetrnějšího způsobu přepravy k životnímu prostředí

 

Realizace 

2021 – pilotní provoz 2022

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

MHMP

Krajský úřad SČK

 

 

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?