Intermodální plánovač trasy

Mobilita budoucnosti

image-intermodalni-planovac-trasy

Realizace Intermodálního plánovače trasy přispěje k plynulosti dopravy a snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou dopravou na území hl. m. Prahy. Díky projektu budou mít obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy k dispozici mobilní aplikaci, která jim usnadní cestování po hlavním městě Praze v návaznosti na Středočeský kraj, respektive území v rámci Pražské integrované dopravy. Intermodální plánovač trasy bude součástí mobilní aplikace PID Lítačka a jeho prostřednictvím bude možné najít nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů vč. parkovišť a pěší přepravy. Dále bude umožňovat výběr nejvhodnější trasy dle parametrů zadaných uživatelem. 

 

Přínosy projektu 

  • Přispění k plynulosti dopravy
  • Snížení environmentální zátěže
  • Usnadnění přepravy obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy 
  • Podpora šetrnějšího způsobu přepravy k životnímu prostředí

 

Realizace 

2022 – pilotní provoz projektu

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

MHMP

Krajský úřad SČK

 

 

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?