Intermodální plánovač trasy

Mobilita budoucnosti

image-intermodalni-planovac-trasy

Realizace Intermodálního plánovače trasy přispěje k plynulosti dopravy a snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou dopravou na území hl. m. Prahy. Díky projektu budou mít obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy k dispozici mobilní aplikaci, která jim usnadní cestování po hlavním městě Praze v návaznosti na Středočeský kraj, respektive území v rámci Pražské integrované dopravy. Intermodální plánovač trasy bude součástí mobilní aplikace PID Lítačka a jeho prostřednictvím bude možné najít nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů vč. parkovišť a pěší přepravy. Dále bude umožňovat výběr nejvhodnější trasy dle parametrů zadaných uživatelem. 

 

 

Přínosy projektu 

  • přispění k plynulosti dopravy
  • Snížení environmentální zátěže
  • Usnadnění přepravy obyvatelů a návštěvníků hlavního města Prahy 
  • Podpora šetrnějšího způsobu přepravy k životnímu prostředí

 

Realizace – 2021 – pilotní provoz

 

Tým

 

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

MHMP

Krajský úřad SČK

 

Projekt získal ve SPI v přípravné fázi 34 b. /79 b. Tento údaj je pro grafické znázornění v „SPI teploměru“

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?