Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru

Lidé a městské prostředí

image-intenzita-pesi-dopravy-ve-verejnem-prostoru

Cílem pilotního projektu je otestování technologií pro zjištění intenzity pěší mobility ve veřejném prostoru s využitím senzorů a pokročilé videoanalýzy zajišťující detekci pohybu. Získaná statistická data, z kterých nelze identifikovat osoby (z jednotlivých senzorů a z pokročilé videoanalýzy), budou přenášena do datové platformy hl. m. Prahy (Golemio), kde budou ukládána a dále zpracovávána dle požadavků jednotlivých partnerů. 

 

Přínosy projektu:

Data budou využita pro účely: 

  • územního plánování
  • úpravy infrastruktury
  • modelování pěší dopravy
  • zjištění obchodního potenciálu
  • rozvoje cestovního ruchu
  • bezpečnosti a krizového řízení

 

Realizace:

2020 - 2021

 

Tým: 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

MHMP – odbor dopravy 

Městské části – MČ Praha 1 a MČ Praha 7

Výstaviště Praha, a. s.

Prague City Tourism

Technologie hl. m. Prahy, a. s.

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?