Jak vznikají energeticky udržitelná města? Zástupci Smart Prague se zúčastnili konference SPARCS

22. 12. 2023
image-jak-vznikaji-energeticky-udrzitelna-mesta-zastupci-smart-prague-se-zucastnili-konference-sparcs

Zástupci Smart Prague se 12 a 13. prosince zúčastnili konference SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) v Lipsku.

SPARCS je projekt, který podporuje města, která čelí různorodým výzvám v oblasti udržitelnosti. Usiluje o to, aby ukazoval inovativní řešení energetických systémů, která proměňují naše města směrem k udržitelnosti a nulovým emisím uhlíku. Aby to bylo možné uskutečnit, jsou do projektu zapojeni důležití hráči: průmysl, výzkumné instituce, urbanistická studia a technická oddělení měst.

Již dnes existují města, kde vznikly energeticky udržitelné komunity. Tato města tak mají zkušenosti a mohou již vyzkoušené modely předávat dalším městům.

V Lipsku proběhlo setkání, které bylo zaměřené právě na předávání těchto zkušeností a realizovaných projektů v oblasti energetické udržitelnosti.

Samotný model je velmi zajímavý a konkrétní projekty, které byly v Lipsku prezentované byly inspirativní. Některé by bylo možné uskutečnit i v ČR, jiné jsou nepřenosné. Ukázalo se také, že mnohé zkušenosti, které máme v ČR z realizace projektů v oblasti energetiky jsou podobné zkušenostem např. v severním Německu. Důležitým aspektem tohoto setkání bylo také navázání kontaktů a to nejen se zahraničními účastníky, ale také s českými. Např. zástupci města Kladna, kde vznikly zajímavé projekty v oblasti energetické udržitelnosti, které navíc mají potenciál dalšího rozvoje (podrobnější informace najdete např. zde: Kladno - Sparcs). Bylo by užitečné tento potenciál rozvíjet a tyto kontakty dále udržovat a prohlubovat k užitku našich měst.