Základny pro dobíjecí stanice pro elektromobily

Mobilita budoucnosti

image-zakladny-pro-dobijeci-stanice-pro-elektromobily

Cílem projektu je navýšení počtu lokalit s dobíjecími stanicemi pro elektrické vozidla (EV) na území hl.m. Prahy. S ohledem na nárůst elektromobilů nejen v Praze, ale i v celé České republice, je nutné zabezpečit vybudování kvalitní dobíjecí infrastruktury, která je předpokladem pro další rozvoj elektromobility a uspokojení rostoucí poptávky po dobíjení. Dobíjecí stanice budou umístěny primárně v blízkosti veřejností často navštěvovaných lokalit a na parkovištích P+R. Takto vznikající síť stanic bude v dohledné budoucnosti přes městskou aplikaci LITACKA zabezpečovat službu veřejného dobíjení pro občany.  

  

Výhody 

  • Uspokojení poptávky po dobíjení díky zvýšenému zájmu o elektromobilitu a používání elektromobilů 
  • Úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a snížení hluku 
  • Zvýšení komfortu pro uživatele elektromobilů 
  • Sběr dat pro strategický rozvoj a optimalizaci elektromobility ve městě  

  

Realizace              

2018–2023 

  

Partneři 

Operátor ICT, a.s. (OICT) – manažer projektu 

PRE Distribuce, a.s. (PREDi) 

Technologie hl. m. Prahy, a.s. (THMP) 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) 

 

 

 Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?