Senzorická síť veřejného osvětlení

Chytré budovy a energie

image-senzoricka-sit-verejneho-osvetleni

Lampy veřejného osvětlení se mohou stát klíčovým nosičem moderních technologií ve městě. Vznikne tak plošná, celoměstská síť senzorů sloužících ke sběru dat o provozu města a jeho životního prostředí. V rámci pilotního projektu začínáme na Karlínském náměstí, které získalo nové modernější osvětlení. Cílem je snížit spotřebu elektrické energie a zároveň se sloupy doplnily o další funkcionality pomocí instalovaných měřicích senzorů. Modernizované lampy veřejného osvětlení mohou zvýšit také bezpečnost občanů v dané lokalitě.

 

Senzory snímají pohyb ve svém okolí, měří teplotu, úroveň znečištění CO2, meteorologické veličiny a hluk. Do budoucna by lampy mohly zabezpečovat sběr dat z okolních budov, laviček, chytrých odpadkových košů, parkovacích automatů apod. Data se pak budou v datové platformě archivovat a zpracovávat k dalšímu využití.

 

Součástí projektu chytrých světel je také pilotní modernizace 5 svítidel (respektive sloupů veřejného osvětlení). Jedná se o doplnění o chytré funkce ve formě AC nabíjecí stanice pro elekromobily umístěné na jeho spodní část. Zařízení bude vybaveno senzory na sledování znečištění ovzduší a meteosenzory. Tato část realizace pilotního projektu je aktuálně v implementační fázi.

 

Část projektu zahrnující 92 světel a senzorickou síť dokončena. Část projektu zahrnující 5 dobíjecích stanic pro elektromobily v implementaci.

 

Funkce

  • Regulace osvitu
  • Monitorování prostoru pomocí senzorů

 

Přínos

  • Úspory na základě regulace osvitu
  • Úspory díky nižší spotřebě související s moderními technologiemi
  • Snížené náklady na údržbu lamp
  • Lepší kvalita poskytované veřejné služby
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Vyhodnocení pilotního provozu

Zpráva o ukončení části projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu 92 světel a senzorické sítě je k dispozici ZDE.

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Technologie hl. m. Prahy, a.s. 

 

Stav projektu

Část zahrnující 92 světel a senzorická síť DOKONČENA. Část 5 dobíjecích stanic pro elektromobily V IMPLEMENTACI.

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?