Mezinárodní inovační projekty

Lidé a městské prostředí

image-mezinarodni-inovacni-projekty

Praha je v současné době zapojena do tří velkých mezinárodních projektů financovaných z programu Evropské komise. V následujících letech budeme mezinárodní spolupráci dále značně rozšiřovat.

 

NEB Star (New European Bauhaus Star)

Projekt financovaný z programu Horizon EU a koordinovaný Norskou Technickou Univerzitou (NTNU) a realizovaný ve spolupráci s ČVUT. Cílem je podpora uplatňování principů New European Bauhaus v projektech evropských měst skrze pilotní projekty ve Stavangeru, Praze a Utrechtu.

 

Realizace:

2022 - 2025

 

ASCEND (Accelerate poSitive Clean ENergy Districts)

Projekt financovaný z programu Horizon EU zaměřený na rozvoj konceptu Positive Energy District (PED). Těžištěm projektu jsou pilotní realizace ve městech Lyon a Mnichov. Praha je fellow city s cílem replikovat modely testované v zahraničí. Výsledkem bude vytvoření přístupu k realizaci Chytrých PED v Praze a návrh jeho uplatnění v konkrétním developerském projektu Prahy. Partnery jsou PDS, ČVUT a PSOE.

 

Realizace:

2023 - 2027

 

CraFt (Creating Actionable Futures)

Projekt provázaný s NEB Star zaměřený na spolupráci s výzkumnými organizacemi, kreativním sektorem a na rozvoj mezinárodní spolupráce. Do projektu jsou zapojena tři “testovací” města včertně Prahy a dále síť celkem šedesáti tzv. referenčních měst. V Praze jako v partnerském městě budou realizovány konkrétní pilotní projekty na základě mezinárodních zkušeností s cílem ověřit jejich funkčnost v lokálně specifickém prostředí.

 

Realizace:

2022 - 2025

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?