Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti

Lidé a městské prostředí

image-integracni-platforma-pro-case-management-v-socialne-zdravotni-oblasti

Projekt má za cíl vyvinout a na úrovni Městské části Praha 7 otestovat nástroj, který umožní efektivní case-management klientů napříč systémem sociálních, zdravotně-sociálních a podpůrných služeb. Nástroj má sloužit koordinátorům péče a ostatním zapojeným profesionálům poskytujícím péči cílové skupině, kterými jsou zejména křehcí senioři, chronicky nemocní, lidé se zdravotním postižením, osoby bez domova a další osoby, kteří z podstaty své situace využívají více služeb najednou v delším čase. Základem řešení je rozšíření funkcionality integrační platformy realizované v rámci projektu eHealth - metropolitní systém tísňové a zdravotní péče, který v současné době pro hl. m. Prahu realizuje společnost Operátor ICT a.s. Tato platforma bude technicky koncipována tak, aby umožnila rozšíření o nástroj pro case management – plánování péče, podpora, sběr, uchování a sdílení a vyhodnocování relevantních informací o klientech napříč systémem péče – úřadem a poskytovateli pečovatelských, ubytovacích, sociálních a sociálně-zdravotních služeb, služeb zaměstnanosti a v neposlední řadě i neformálním pečujícím umožňující lepší integraci péče a poskytování komplexnější a cílenější podpory.

 

Funkce

  • Vytvoření systému case managementu napříč sociálně-zdravotními službami
  • Aplikace pro mobilní zanášení dat do systému
  • Bezpečné sdílení informací o klientech napříč systémem sociálně-zdravotních služeb

Přínos

  • Přehlednější a jednodušší systém hodnocení potřeb a získávání relevantních informací o klientech
  • Posílení systematické spolupráce různých odborností napříč systémem sociálně-zdravotní péče
  • Posílení preventivních opatření a principů self-managementu u uživatelů služeb
  • Efektivnější péče o klienty sociálně-zdravotních služeb

Realizace

12/2018 – 12/2022

Stav projektu

Implementace projektu

Městská část Praha 7

Máte nápad jak zlepšit Prahu?