Projektům konceptu Smart Cities v hl. m. Praha se daří. Uspěl Úřad MČ Praha 7

18. 5. 2022
image-projektum-konceptu-smart-cities-v-hl-m-praha-se-dari-uspel-urad-mc-praha-7

Projekt Integrační platforma pro case management sociálně-zdravotní oblasti (CaseMan) Úřadu městské části Praha 7, jehož součástí jsou i webové stránky Praha 7 pomáhá – nejste sami a na kterém tým Smart Prague spolupracuje v rámci realizace projektů konceptu Smart Cities v metropoli, vyhrál 1. místo v soutěži Zlatý erb v kategorii nejlepší webové stránky. Součástí projektu je i nový online systém, který digitalizuje sociální péči.

V praxi to přináší dva velké benefity jak pro občany, tak i úřad. Lidem se otevře do jisté míry neprůhledný sociální systém a snadněji se dozvědí, o co všechno mohou zažádat a jaké možnosti jim sociální systém nabízí. Úředníkům a sociálním pracovníkům umožní zlepšit a více provázat vlastní koordinaci při zabezpečování sociálních služeb. Díky digitalizaci systému sociální péče vznikla nová interní a veřejná část aplikace.

Interní část aplikace výrazně zjednodušuje administrativní úkony uvnitř úřadu, zlepšuje předávání informací a řízení komplikovanějších procesů, které vyžadují zapojení různých odborů. Příkladem může být problematika sociálního bydlení, která vyžaduje rychlou výměnu informací a plynulou spolupráci mezi Kontaktním místem pro bydlení, sociálním odborem, bytovou komisí, odborem majetku, právním odborem, městskou správcovskou firmou a – v případě bytů zvláštního určení – pečovatelským centrem.

Veřejnou částí systému se stane web Caseman.praha7.cz. Kdokoliv z občanů Prahy 7 si zde může zřídit profil a zažádat si o dostupné sociální služby. Odpadne jim tak zbytečné obíhání úřadů a vyplňování formulářů. Pokud bude žádosti vyhově­no, úředníci mohou občanovi v aplikaci rovnou navrhnout a naplánovat konkrétní časy, kdy bude služba poskytována. Dalším příkladem využití nové aplikace je žádost o zapůjčení kompenzační pomůcky. Systém umožňuje zájemci přímo ukázat nabíd­ku pomůcek i s vyobrazením a popisem a zároveň jejich do­stupnost.