Praha převzala nové elektromobily Nissan, sloužit budou příspěvkovým organizacím hlavního města

26. 11. 2020
image-praha-prevzala-nove-elektromobily-nissan-slouzit-budou-prispevkovym-organizacim-hlavniho-mesta

Metropole převzala ve čtvrtek 26. listopadu celkem 14 elektrovozů značky Nissan, které budou sloužit pro různé příspěvkové organizace napříč hlavním městem. Nakoupeny byly ve snaze o snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku z dopravy a snížení hlukové zátěže v městském prostředí. V nejbližší době bude předáno městu dalších 13 automobilů, celkem 27 nových elektrovozidel bude stát téměř 20 milionů korun.  

Koncepce Smart Prague 2030 a s ní spojené snížení emisí pevných částic, oxidů dusíku z dopravy a snížení hlukové zátěže v městském prostředí byly důvodem k nákupu celkem 27 elektromobilů pro příspěvkové organizace hlavního města. 

V Praze fandíme moderní ekologické dopravě a snažíme se aktivně přispívat k jejímu rozvoji. Věřím, že elektromobily pro městské školy a sociální služby budou dobře sloužit nejen těmto organizacím, ale také přispějí ke snižování emisí, zlepšování životního prostředí a tím i kvality života v našem městě,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Konkrétně dnes hlavní město převzalo dnes 13 osobních automobilů Nissan Leaf Acenta a jednu sedmimístnou dodávku Nissan e-NV 200 Evalia, v další fázi převezme šest plně elektrických vozidel Nissan Leaf Acenta, dvě dvoumístná plně elektrická vozidla Nissan e-NV 200 VAN a pět plně elektronických vozidel Nissan e-NV 200 Evalia pro pět osob. Celkem tato vozidla pořídila Praha za necelých 20 milionů korun bez DPH s pomocí využití finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Jsem rád, že podporujeme projekty, které pomáhají ke zmírnění dopadu klimatické změny, a že se snažíme co nejvíce pracovat s technologickými inovacemi. Elektromobily se ukazují být efektivním nástrojem ke snížení dopadů provozu městských organizací na klima. Kroky jako tento nás přibližují k uhlíkové neutralitě, která je naším dlouhodobým cílem,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Sloužit budou pro příspěvkové organizace hlavního města, výhradně pak pro školská zařízení, jako jsou střední a speciální školy, nebo pro domovy seniorů a osoby se zdravotním postižením. V nejbližší době plánuje pražský magistrát vysoutěžit i další elektromobily, které by sloužily například pro botanickou zahradu a pražská divadla. 

Městská společnost OICT patří k hlavním iniciátorům rozvoje elektromobility v Praze. Přeji všem novým uživatelům těchto elektrovozidel, které byly v rámci projektu Elektromobily pro Prahu pořízeny, mnoho šťastně ujetých kilometrů,“ dodal generální ředitel OICT Michal Fišer.

Byla připravena výběrová řízení na nákup desítek elektromobilů pro pražské příspěvkové organizace, ať už jde o školy, zařízení sociálních služeb nebo kulturní instituce,“ doplnil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.

Elektromobily nám pomáhají zlepšovat kvalitu vzduchu v centru města. Budujeme také nová dobíjecí místa na lampách veřejného osvětlení pro elektromobily v Praze. Do roku 2025 bychom jich rádi měli prvních 750," uzavřel náměstek primátora Petr Hlubuček.