Chytrý svoz odpadu

Bezodpadové město

image-chytry-svoz-odpadu

Hlavním cílem tohoto pilotního projektu je vytvoření nástroje, který umožní on-line dohled stavu zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad. Tento nástroj přinese nové informace o výtěžnosti a pomůže tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů = optimalizace svozu. 

 

Funkce

  • Optimální svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů, primárně podzemních
  • Detekce požáru v kontejneru, detekce ucpání otvoru pro vhoz

 

Přínos

  • Snížení nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Zvýšení komfortu na silnicích
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

 

Projekt

Během ročního pilotního provozu půjde o 420 senzorů instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu se vyhodnotí reálné přínosy technologie a bude rozhodnuto o dalším rozšíření či úpravách.

 

Zpráva o ukončení pilotního projektu a získaných poznatcích je k dispozici zde.

 

Rozsah

420 ks kontejnerů

 

Tým

Operátor ICT, a.s.  manažer projektu
Magistrát hl. m. Prahy
Vybrané svozové společnosti (AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Pražské služby a.s.)

Stav projektu

Příprava na rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?