Autonomní mobilita v hl. m. Praze (technicko-ekonomická studie)

Mobilita budoucnosti

image-autonomni-mobilita-v-hl-m-praze-technicko-ekonomicka-studie

V rámci první části projektu budou vytvořeny podklady pro rozhodování zástupců města o podpoře rozvoje technologií za účelem zvýšení automatizace řízení vozů v městském provozu. Vytvoření testovací oblasti pozemních komunikací pro autonomní vozidla je významným krokem k autonomní mobilitě. Pilotní projekt bude sloužit k testování vozů vybavených prvky automatizovaného řízení v reálném městském provozu. Vznikne také expertní skupina města pro autonomní mobilitu, která se bude zabývat návrhem organizačního a regulačního rámce.

 

Přínos

  • Přímá podpora autonomních vozidel v městské dopravě
  • Vytvoření prostředí pro oficiální realizaci testování autonomních vozidel v běžném provozu
  • Rozvoj trendu mobility na území hl. m. Prahy
  • Získání cenných poznatků pro další modernizaci dopravní infrastruktury
  • Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy ve vztahu k dalším evropským městům

 

Realizace

2022

 

Tým

Operátor ICT, a. s – manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?