Vylidňuje Airbnb Prahu? Pražská datová platforma Golemio vnáší světlo do problematiky sdíleného ubytování

22. 11. 2018
image-vylidnuje-airbnb-prahu-prazska-datova-platforma-golemio-vnasi-svetlo-do-problematiky-sdileneho-ubytovani

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, a. s., zveřejnila analýzu skutečného stavu nabídky a využívání ubytování v Praze skrze ubytovací platformu Airbnb. Přináší tak cenná data, která umožní kvalifikovanou a informovanou diskuzi na téma sdílené ekonomiky a sdíleného bydlení.

Díky datům poskytnutým společností Blahobyty zpracovala datová platforma Golemio analýzu, která kriticky a kontextuálně nahlíží na problematiku pronajímání ubytování skrze portál Airbnb. Vznikl tak důležitý podklad pro odbornou debatu jak v mediální, tak politické sféře. Téma využívání velkého množství pražských bytů k pronajímání přes Airbnb totiž vzbudilo nejen silný mediální ohlas, ale bylo předmětem politických prohlášení o finančních ztrátách, vylidňování centra města a o potřebě regulace tohoto relativně nového segmentu ekonomiky.

Chceme, aby bylo co nejvíce našich rozhodnutí založeno na tvrdých datech, zejména pokud se bavíme o sdílené ekonomice, která je na datech vlastně postavena. Aktivity městské datové platformy proto vnímám jako klíčové pro sofistikovanější vhled do problémů, které chceme řešit. Jasná pravidla sdílené ekonomiky jsou pro nás prioritou jak na pražské úrovni, tak úrovni celostátní,ocenil analýzu Zdeněk Hřib, nový primátor hlavního města Prahy.

V čem konkrétně je analýza datové platformy Golemio výjimečná, vysvětluje Jan Vlasatý, analytik datové platformy, který analýzu připravil: „Analýza dat ohledně Airbnb ukazuje, kolik lidí skutečně aktivně byty pronajímá. Data, která dáváme k dispozici, například ukazují, že když vyfiltrujeme neaktivní byty, je reálně skrze Airbnb nabízeno pouze kolem 6 tisíc bytů v celé Praze. Přitom v médiích rezonuje, že až pětina bytů v centru Prahy a více než 25,5 tisíce pražských bytů celkově je využíváno na pronájem přes Airbnb. To jsou ale součty za celé období fungování Airbnb a kolem 50 procent uživatelů nakonec pronájmy přestalo provozovat.“ Přehledné vizualizace, které Golemio na základě dat vytvořilo, umožňují podívat se nejen na to, kolik nabídek je na portálu Airbnb k dispozici. Ukazuje současný stav a historický vývoj využívání platformy Airbnb, ale také právě to, kdo nabízí ubytování pouze příležitostně a kolik majitelů bytů provozuje pronájem jako podnikatelskou aktivitu, a v kolika případech je k dispozici celý byt či dům, a kdy pouze pokoj ve sdílené domácnosti pronajímatele.

Úspěch Blahobytů stojí na datové analýze. Zdání klamou, a proto zakládáme důležitá rozhodnutí na tvrdých datech. Díky spolupráci s Golemiem se nyní veřejnost může dozvědět, jak ve skutečnosti vypadá situace okolo Airbnb v Praze,“ dodává Adam Nedvěd ze společnosti Blahobyty, zabývající se správou krátkodobých pronájmů. „Regulace ve 21. století musí odpovídat příležitostem IT. Je proto nutné se nejdříve podívat na data a pak vymýšlet regulaci,doplňuje Matěj Koutný, předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí ČAPUS.

Analyzovaná data kromě výše uvedeného dále například ukazují, jaká je průměrná cena ubytování, kolik pobytů měsíčně se uskuteční, jaká by měla být výše poplatků plynoucích do rozpočtu města, anebo upozorňuje také na náročnost provozu této formy poskytování ubytování a s tím spojený pokles nových nabídek a ukončování stávající aktivity některých účtů. Analýza je k dispozici v podobě přehledných vizualizací na stránkách datové platformy hlavního města Prahy na adrese https://golemio.cz/cs/node/18245. Zájemci a zájemkyně zde najdou také městská data z dalších oblastí, jako jsou doprava, parkování, odpadové hospodářství a další. Ve většině jsou tato data poskytována v otevřeném formátu, a tedy volně k dalším analýzám či tvorbě mobilních aplikací.

Datová platforma představuje jednu z šesti klíčových oblastí koncepce Smart Prague do roku 2030. „Chytré město je pro nás především město přívětivé pro lidi a věříme, že využívání nových technologií v městském prostředí má primárně sloužit Pražanům. Datovou platformu proto vnímáme jako srdce chytré Prahy, které čerpá a sdružuje dostupná městská data, ale také je poskytuje dále a obohacuje přehlednými vizualizacemi a analýzami. Ty pak slouží jak široké veřejnosti, médiím, akademikům či vývojářům, ale významně také těm, kteří o budoucnosti města rozhodují. Rádi bychom, aby data poskytovalo přímo Airbnb a jakékoliv další platformy svá data sdílely, abychom mohli poskytovat městu kvalitní informace,uvedl Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, a. s., pod kterou projekty Smart Prague, včetně datové platformy Golemio, spadají.