V městské části Praha 5 funguje bezpečný přechod nové generace.

15. 8. 2022
image-v-mestske-casti-praha-5-funguje-bezpecny-prechod-nove-generace

Městská část Praha 5 realizovala projekt Bezpečného přechodu nové generace v Jinonicích u křižovatky ulic V Zářezu a Puchmajerova. Projekt byl realizován za dotační podpory hlavního města Prahy z finanční rezervy Smart Cities pro rok 2017.

Díky této podpoře vznikl bezpečný přechod, který sestává z tzv. chytrých lamp se zabudovanými senzory, které zjišťují přítomnost pěších plánujících překonat vozovku po přechodu a blížící se vozidla. Součástí jsou také světelná LED návěstidla zabudovaná do vozovky přechodu, která informují blížící se řidiče o přecházejících pěších pomocí přednastavených světelných signálů. Informace získává přechod pomocí mikrovlnného čidla, které pomocí algoritmů dovede určit, zda se jedná o člověka plánujícího překonat vozovku po přechodu.

Systém disponuje zároveň nouzovým tlačítkem SOS, kterým si občan může ve vzniklé nouzové situaci přivolat pomoc. Přechod disponuje také technologií snímající intenzitu provozu pomocí infrakamery a poskytuje bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, které mohou využívat čekající na blízké zastávce autobusu.

Systémy umožňují zjištění aktuálního stavu dopravy pomocí snímání intenzity a s využitím nejnovějších technologií a inteligentních systémů v reálném čase tyto informace zpracovávat.