Senzory ohlídají dopravní značení, městu ušetří peníze

29. 3. 2021
image-senzory-ohlidaji-dopravni-znaceni-mestu-usetri-penize

Praha 30. března 2021 – V těchto dnech probíhá v ulicích metropole zkušební osazování senzorů na vytipovaných značkách. Jde o součást pilotního projektu Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení, který zajišťuje Projektová kancelář OICT Smart Prague. Zkoušíme novou technologii IoT, která poskytne například informace o GPS pozici nebo změně polohy oproti výchozímu stavu u již používaných nebo nově instalovaných dopravních značek.

V praxi instalace senzorů znamená, že uživatelé, kterými jsou městské společnosti Pražské služby, a. s., (PS) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK), získají informaci o pootočení značky, např. turistické směrovky, nebo o poškození vandaly. U mobilního dopravního značení, mezi které patří oznámení o blokovém čištění ulic nebo neplánovaných uzavírkách, zase často dochází k jejich neoprávněnému přemístění nebo povalení vlivem větru. Díky tomu bude možné sjednat rychlou nápravu, a zabránit tak mimo jiné vzniku krizových situací, které v případě neplánovaných uzavírek a zejména oprav na vozovce řidičům hrozí.

Další výhodou této technologie je otestování inteligentní značky s proměnným displejem dodatkové tabulky s možností vzdáleného nastavení. Získané informace budou zobrazeny zmíněným primárním uživatelům a současně budou integrovány a zobrazeny vhodným způsobem i v datové platformě hl. m. Prahy Golemio.

V průběhu jarní a podzimní údržby zaměstnanci Pražských služeb instalují mobilní dopravní značení, které upozorňuje na zákaz zastavení v termínu čištění na dodatkové tabulce. Pravidelně každý den 7 dní před zahájením čištění pak kontrolují, jestli je mobilní značení na správném místě a je dobře viditelné, aby občané věděli o plánovaném čištění s dostatečným předstihem,“ vysvětlil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib s tím, že celkový roční nájezd všech vozidel, která tyto kontroly v rámci blokového čištění ulic provádějí, je téměř 56,5 tisíce km.

V případě, že se technologie osvědčí, by se podle jeho slov kontrola nově prováděla pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně od původního stavu. Celkový nájezd v rámci kontrol by se tak mohl dle odhadů snížit o 70–80 procent. Mělo by také dojít k výrazné časové úspoře zaměstnanců pověřených kontrolou. Celková finanční úspora je odhadována na 1 milion korun ročně při předpokládané životnosti technologie min. 5 let. 

Tato technologie bude otestována i v jiných případech instalace mobilního dopravního značení, například u neplánovaných uzavírek a dopravních omezeních na území Prahy vlivem havárie. Informace o těchto neplánovaných uzavírkách a omezeních by následně mohla být dostupná pro řidiče prostřednictvím mobilních aplikací,“ dodal generální ředitel OICT Michal Fišer.

Podle vyjádření TSK se také v současné době velmi obtížně zjišťuje chybějící nebo poškozené dopravní značení. To může výrazně snížit bezpečnost, informovanost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Na území metropole jsou přitom místa, kde k poškození nebo ztrátě dopravního značení dochází pravidelně, ať už kvůli vandalství, nebo například poškození nákladním autem. I v těchto případech může tato technologie přispět ke zefektivnění procesů, zvýšení bezpečnosti a informovanosti a generování finančních a ekonomických úspor,“ upřesnil místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.